Overslaan en naar de inhoud gaan

24-12-2006

Heb weinig aantekeningen meer gemaakt deze laatste maand. Terwijl er toch genoeg te melden zou zijn. Het komt omdat het veel 'gewoon werk' is, zorgen dat de zaken doorlopen, verder komen; weinig echt nieuwe dingen. Dat hoeft ook niet altijd.
Dit zijn trouwens de dagen van de rangordes, wie is in 2006 de beste buur, de snelste aardappelschiller, de aardigste, de beste politicus, de beste adviseur. Je moet langzamerhand wel in de prijzen vallen, anders ben je helemaal een niemand. Het is ook de tijd van de deadlines, de rapportages, de nieuwsbrieven, de momenten-om-even-stil-te-staan, van voornemens en verdere plannen. Eigenlijk is het een tijd van stilstaan, terwijl weinigen echt tijd hebben. VÛÛr de Kerst is het hollen en stressen om alles gedaan te krijgen. Daarna ligt alle werk stil; er zijn alleen wat kleine zelfstandigen die moeten doorwerken. Na Nieuwjaar komt alles weer op gang - als men al niet een week extra vakantie neemt - maar zijn er de nieuwjaarsbijeenkomsten en alle zaken die toch zijn blijven liggen van voor de Kerst. Een gekke tijd dus. Ik maak er met mijne van en wens eenieder die iets aan mijn wensen heeft, plezierige dagen en een heel goed 2007, met veel werk en vooral een goede gezondheid.

08-12-2006

Vandaag een heel inspirerende bijeenkomst gehad over de Sociale Marke. De opdracht is om te komen tot nieuwe instituties, tot nieuwe omgangsvormen en in ieder geval tot nieuw denken over het landelijk gebied in Salland. De term is misschien ietwat vreemd maar het gaat om het versterken van gemeenschappelijkheid in het landelijk gebied vanuit de behoefte van mensen die er wonen, werken, bezitten, bezoeken. Met een groep van 13 deskundigen constateerden we dat de mensen meer kunnen en ook moeten kunnen oppakken, dan nu door de overheid wordt toegestaan. Dat constateert het SPB deze dagen ook als een positieve ontwikkeling voor de toekomst.
Wat ik me realiseerde is dat we als we het hebben over onze leefomgeving, we - misschien is het vooral mijn eigen afwijking - afgeleid worden door de methodiek en de structuur van de overheid. Ik laat me dus telkens weer in, ik redeneer vanuit de lijnen van de overheid. En dat geeft niet altijd energie want de overheid is in veel gevallen nog afhoudend. Overigens niet overal en altijd.
De Sociale Marke konden we nog niet scherp invullen. Het mag in ieder geval geen nieuwe laag, instituut, organisatie worden, want er zijn al zoveel lokale initiatieven. Maar het is een manier van werken, met eigen wetmatigheid. Meer een programma dan een project.
Iets als Toegewijd Landschap dat IJssellandschap als uitgangspunt heeft gekozen. IJssellandschap heeft er groot aantal projecten mee ontwikkeld en gefinancierd gekregen. Dus het concept heeft gewerkt. Daar heb ik mijn steentje aan mogen bijdragen.
Ondertussen zijn we druk met de eerste nieuwe IJsselhoeven activiteiten, hou ik me met regelgeving tav functieverandering bezig voor Toer de Boer op. Een project dat dus weinig te maken heeft met de Sociale Marke. Want nu ben je echt aan het reageren op regels en procedures die het streekplan vaststelt. Dat is iets heel anders.
Veel belangrijker dan de rest: we hebben we een heel plezierige Sinterklaas en famille gehad. Goede surprises, gedichten, stekeligheden en lievigheden, zoals het hoort.

24-11-2006

Vreemde en vervelende uitslag van de verkiezingen. Gelukkig zijn ze voorbij. Vooral de peilingen die er maar wat op los voorspelden, waren ergerlijke stemmingmakers. Genant dat mijn geboortegrond (daar vlakbij) zo'n verkeerde politicus voortbrengt. Zijn Limburgers dan toch zo chauvinistisch dat ze op die blondine ook nog zonodig moeten stemmen?
Veel plezieriger om met het werk bezig te zijn. Bijvoorbeeld gisteren; we hielden de eerste bijeenkomst van het project Werken aan IJsselhoeven aan de oostkant van de IJssel. Een prima bijeenkomst, goede opkomst en veel enthousiasme. Dat is een goed begin. Het is zaak om nu ook mensen bij de club te krijgen ook aan die kant omdat er wel een erg gevraagd wordt van alle vrijwilligers op dit moment. Het is ook wat om een project onder handen te hebben, in een paar jaar ontwikkeld, waarin bijna een miljoen € omgaat! Dat is veel geld en dat allemaal wegzetten, is niet niks.
We moeten de uitgangspunten daarvoor weer eens vaststellen. Ik denk dan aan de volgende:

 • zoveel mogelijk aan het gebied ten goede laten komen voor concrete uitvoeringsactiviteiten ipv overhead, administratie etc,
 • een samenhang zien te houden tussen de verschillenden onderdelen
 • de energie erin houden en zeker geen intern en doelloos procedure-geneuzel
 • vrijwilligers vrijwaren van administratieve verplichtingen; laat ze bezig zijn met de zaken waar het om gaat
 • niet doodgeknuffeld willen worden omdat het een succesvol initiatief is
 • zorgen voor voldoende verbindingen met het gebied, de bewoners en de overheden.
 • een voortdurende aandacht voor het gebied, want het gaat niet om boerderijen alleen / bii voorbaat, maar om de gebiedsontwikkeling.

Deze dagen ook bezig geweest om een voorbereidend stuk te maken voor een bijeenkomst over twee weken, 'de sociale marke': zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid en samenwerking in het landelijk gebied. Later meer daarover.

12-11-2006

Ik ben wel druk met deze notities de laatste tijd maar de verkiezingen houden me bezig.
Er is verschil tussen besturen en politiek bedrijven. Besturen is principes hebben, compromissen sluiten en die verkopen. In die volgorde. Politiek is de andere volgorde: verkopen/ermee wegkomen, compromissen sluiten en principes hebben. Zeker in verkiezingstijd.
Het moet worden gezegd, politiek verkopen als staatsmanschap lukt het CDA beter dan de PvdA op dit moment. En zelfs beter dan de VVD. Want het is eigenlijk hun kabinet: liberalisme, financiën, privatisering, minder regels en dat allemaal met een dun waarden-en-normen sausje. In plaats van daarmee te scoren (waar is Hoogervorst?, vroeg van Oudenalle ook al!) denkt de VVD het Volksempfinden ter rechterzijde te moeten bedienen. Dat is die partij onwaardig.
Het is alsof het CDA het op het juiste moment telkens klaar krijgt om de juiste politieke keuze te maken en dat als staatsmanschap de geschiedenis in te laten gaan. Dat was zo toen Fortuyn de boel op de kop zette. Balkenende sloot stilzwijgend en vol begrip aan bij de revolutie die F. aanrichtte, terwijl het CDA als Haags gebeuren evenveel boter op haar hoofd had als de andere partijen.
Hij kreeg het klaar om het geklungel in de strategie rondom de Europees grondwet (waardoor naar mijn stellige overtuiging het referendum negatief uitpakte) om te zetten in een opvatting dat Europa niet langer wordt gepruimd. Door er daarna niets meer aan te doen, ten goede of ten kwade, bestaat er geen Europa meer.
Uit het slecht managen van het drama rondom Hirsi Ali en Verdonk, daaruit wist hij (of was het Zalm?) zowaar een derde overgangskabinet te halen dat zoals ze hadden gepland het zoet van een economische opleving in heel de westerse wereld, ten volle kon uitbuiten. Het moet wel gek gaan als je een regering in een oplevende economie kunt wippen.
Terwijl in de VS misschien weer inhoudelijk gepraat kan worden na het smadelijke verlies van Bush, kan hier de besluitvorming rondom een deelname aan de oorlogen in Irak en nu weer de vredes(?)-missie in Afghanistan nog steeds niet besproken worden. Men komt ermee weg.
Balkenende is in de ogen van de mensen-met-een-kort-geweten een staatsman geworden en zo gedraagt hij zich ook. En al dat politiek opportunisme en ermee wegkomen wordt nu bij Bos door iedereen 'draaikonten' genoemd.
Maar genoeg over het oneerlijke en in ieder geval onechte van een verkiezingsstrijd: idols, de zwevende kiezer, de one-liners, de uitspraken die uit hun verband worden gehaald, het kontje, tegenwoordig het lontje van ….., de inhoudsloosheid.
Ik weet op wie ik ga stemmen. Advies nodig laat het me weten.

11-11-2006

Gisteren een interessante bijeenkomst gehad waarbij de Kempen in al haar streekeigene fors uitpakte. Bloedworst met appelstukjes, zult en worstenbroodjes, een korenwijntje, alles wat goed was.
Op de bijeenkomst van het Leader Netwerk hield Nico Beun van het Innovatienetwerk een interessante inleiding over de relatie overheid en gebiedsontwikkeling. Hij beschreef hoe we de overgang hebben meegemaakt van regionale ontwikkeling die
door

de overheid wordt bepaald en uitgevoerd - denk aan landinrichting, ruilverkaveling, de eerste gebiedsprogramma's zoals de ROM-beleid - tot aan regionale ontwikkeling die
samen met

de overheid gebeurt. Dat is de tijd van de plattelandsontwikkeling waarvan het summum de reconstructie is. De gemeenten en het maatschappelijke georganiseerde veld zijn daarbij door de provinciale overheid betrokken via inspraak of (iets aantrekkelijker) participatie, meepraten.
In deze tijd vindt een omslag plaats naar een regionale ontwikkeling
zonder

overheid, zo betoogde Beun. 'Ondernemende gezelschappen' (zelf-organisaties) ontwikkelen in het gebied, als dat nodig is samen met anderen waaronder de lokale overheid, initiatieven en bepalen hun eigen leefomgeving.
Een goed, inmiddels bekend voorbeeld is de starterscorporatie in Casteren waar jongeren van voor tot achter verantwoordelijk zijn geweest voor de realisatie en de exploitatie van een fraai wijkje met (starters-)woningen. Ik vind Stichting IJsselhoeven, hoewel nog grotendeels afhankelijk van subsidies door de overheid, ook een voorbeeld van een ondernemend gezelschap. Ondernemende gezelschappen bepalen zelf hun taak, organiseren zichzelf & anderen en komen met deskundige hulp (HX) heel ver. Het project Samenhangend en Stimulerend Beleid heeft in essentie ook wel iets van het denken in 'ondernemende gezelschappen'.
Bij dat alles moet de rol van de overheid veranderen: van uitvoerder en planbedenker tot een overheid die meedenkt en mogelijk maakt. Er is behoefte aan een gemeenteraad die niet direct afrekent, een creatieve wethouder en een bevlogen ambtenaar. De overheid blijft een belangrijke rol houden met name in het aangeven van kaders en grenzen, de piketpaaltjes.
Het doet pijn als ik me realiseer dat ik gisteren in Kempen was, eens een icoon van fraaie landschappen met heidevelden, bolakkers en meanderende riviertjes, maar van arme boeren. Het is grotendeels verdwenen door de dynamiek van de landbouw, een gedogende overheid en door ondernemers zoals die op de Biesthoeve waar we te gast waren. Dat werd gisteren het summum van ondernemerschap genoemd. Wel erg dominant dit soort partygebeurens midden in het landelijk gebied, 's avonds een opgetuigde kerstboom. Parkeren moest gebeuren langs een smalle doorgaande weg. Damwanden waren versierd met weet-ik-wat.
De piketpaaltjes van de overheid blijven hard nodig.

Vanmorgen voor de nieuwe hoevegesprekken die we vanuit IJsselhoeven gaan houden, een instructie georganiseerd voor nieuwe interviewers. Het doet goed om (op zaterdag) weer een nieuwe groep mensen enthousiast te maken voor de doelen van de stichting en te zien hoezeer aandacht voor erfgoed, voor het gebied en voor bewoners, bindt en 'ondernemende gezelschappen' doet ontstaan.

08-11-2006

Het is een schijnheilige wereld. Vijf jaar geleden mocht je niets goeds van China zeggen. Nu doet alles wat mis is in China als het gaat om milieu, arbeidsmarkt, mensenrechten, het platteland, de vrijheid van meningsuiting, er niet meer toe, nu het een Aziatische grootmacht is. Iedereen wil er graag iets van meekrijgen, al is het maar een graantje. We hebben een verkeerde vriendschap met de machthebbers in Ethiopië, met de schurken in Kazachstan, Uzbekistan, zo belangrijk om invloed te houden in Afghanistan. En waarom willen we zo weinig weten van het feit dat 90 % van de opiumteelt uit Afghanistan komt, geïnvesteerd wordt in de schandalig rijke golfstaten, die we niet genoeg kunnen pamperen omdat daar de groei plaatsheeft en niet in Soedan, Kongo, Mali, Niger en ga maar door.
De Palestijnen in Gaza zijn we helemaal vergeten, het doden houdt niet op. Wat in het Middenoosten gebeurt heeft natuurlijk alles te maken met de Israëlisch - Palestijnse kwestie. Israel is daarbij het land dat automatisch vanuit het westen wordt ondersteund. En om welke motieven? Schuldgevoel of omdat het een Westers land is in de Arabische wereld. Een land waar je mee kunt dealen. Daarom mag het ook een atoommacht zijn. Je zou ik dat geval toch wel iets meer aandacht mogen geven aan het feit dat er een president is die allang niet meer geloofwaardig is en een premier die omhooggevallen is en zijn vak niet verstaat. Om het geheel te redden is er nu een nieuwe fascistische coalitiepartner (Lieberman) bijgekomen die op een wel erg cruciale positie in de regering terecht is gekomen, strategisch veiligheidsbeleid. De nederzettingen in Palestijns gebied breiden steeds verder uit. Maar dat zijn waarschijnlijk allemaal binnenlandse kwesties en die worden in westerse schijnheiligheid gemeden.
Zou er werkelijk iets veranderen nu de democraten weer de meerderheid hebben in het huis van afgevaardigden en misschien in de senaat? Over een verandering in Nederland durf ik het helemaal niet te hebben. Straks hebben nog eens te maken met JPB en Rita V.
Iets anders. De problemen op het platteland hebben we zo opgelost. Ik hoorde Rutte nu net zeggen: 3 huizen extra in een dorp en je hebt er een winkel bij! Het moet niet gekker worden. Gelukkig stond er in een latere journaaleditie: drie huizen, een extra arbeidsplaats. En dat kan beter kloppen.

04-11-2006

Deze week vooral de operatie van zus Truus in mijn hoofd gehad. Dan is alles wat je daarnaast doet weer erg relatief.
Terwijl er alle reden was om te genieten van de bedrijfssuccesjes en successen van de afgelopen periode. Ik klaag wel eens maar eigenlijk is het heerlijk om aan zaken te werken waar je schik in hebt en die ook nog succesvol verlopen.
Het is goed dat je af en toe weer eens moet nadenken welke kant het met HX op moet. Dat hoort erbij. Heerlijk om zelf de beslissingen te nemen en van voor tot achter daarvoor verantwoordelijk te zijn. Stel je voor dat je dat allemaal weer in een grote organisatie, met de afdeling zou moeten bespreken, evalueren, bepleiten, met het management spiegelen. Moet er niet meer aan denken.
Deze week dus verder met Werken aan IJsselhoeven; de start van een projectje over de Sociale Marke, een thema waar heel hard over nagedacht gaat worden. Een hernieuwde kennismaking met de Meierij waar het sociaal economisch platform nog steeds in de een of andere vorm draait. En een nieuw project. Een spin-off van de IJsselhoeven: culturele planologie en dan toegepast op dit gebied. Bovendien nog geld om aan projectontwikkeling te doen, dat kom je zelden tegen. Wat is culturele planologie? De inrichting van het gebied op basis van, met gebruikmaking van cultuur, cultuurhistorie, gebiedsidentiteiten zoals agrarisch erfgoed. Als ik het heb uitgewerkt weet ik het precies te vertellen.
En door dat alles kan ik alle verkiezingsretoriek redelijk makkelijk van me laten afglijden. Het is een heel circus: de politicus beoordeeld als idol.

26-10-2006

Vanmiddag ga ik naar het programmabureau Veluwestroom in Wilp om vanuit de projecten waar ik in de IJsselvallei bij ben betrokken, aan te geven hoe een vervolg er eventueel uit zou kunnen zien en vooral hoeveel geld daar mee gemoeid is. Ik denk tenminste dat het daar om gaat.
Het heeft alles te maken met de zaken waar de mensen, die met het landelijk gebied te maken hebben bij provincie en gemeenten, mee bezig zijn deze maanden: het ILG, de WILG en het pMjP. Iemand die deze afkortingen kent, die weet wat het voorstelt en wat ze met elkaar te maken hebben, zit blijkbaar in het circuit dat al maanden door Nederland trekt en dat veel ambtenaren achter het bureau houdt. Ambtenaren die ook liever inhoudelijk bezig willen zijn. Het proceduraliseren is al maanden bezig en het gaat nog wel een paar maanden duren voor duidelijk is wat de overdracht van bevoegdheden van rijk naar provincie betekent. Verder gaat het om ontschotting (weer zo'n woord) en versimpelen van de procedures. Als dat onder controle is en het nieuwe beleid is vastgesteld, komen de provinciale verkiezingen en ook rondom dat moment vindt er veel intern gedoe plaats (betrekken van posities, afbakenen van bevoegdheden, thematische zwaartepunten).
Kortom, we moeten het doen met een ietwat gehandicapte overheid de komende tijd. Jammer, vooral nu de overheidsbureaucratie weer ter discussie staat.

23-10-2006

"Als je bij het jagen vòòr de haas schiet èn erachter, dan schiet je gemiddeld raak, maar 's avond ligt er niets in de pan!" Veerman, in een discussie over de aanpassing van de Wet Ammoniak en Veehouderij; een beeldspraak om in te lijsten.

21-10-2006

De ziektekostenoperatie, de prijzenoorlog in de supermarkten zijn gunstig uitgevallen voor de consument. Het levensmiddelenpakket zou anders 8,2 % duurder zijn. Dat is goed nieuws.
De prijsdaling moet wel ergens verdiend zijn en de ontslagen bij Achmea, de problemen bij Laurus en de duimschroeven bij de toeleveranciers leiden tot extra maatschappelijke kosten. Maar dat mag de pret niet drukken.
Overigens denk ik dat de hele ziektekostenoperatie en de prijzenoorlog werken als een vermageringsdieet. In de meeste gevallen wordt het jo-jo-en. De extra prijsstijging die in het ziektekostenpakket wordt voorgesteld volgend jaar - tot 13,5 % - doet veel van de prijsdaling weer teniet. Dat blijkt ook wel uit het feit dat je de ziektekostenverzekeraars nauwelijks meer in de reclame ziet. Daar is nu geen geld meer voor en er zijn weinig verzekerden meer te bewegen van aanbieder te wisselen als je het over dergelijke prijsstijgingen hebt. Overigens zou in het hele van-ziektekosten-verander-circus maar 18 % daadwerkelijk gewisseld zijn. Meestal omdat het een collectief aanbod betrof? Is dat een succes?
De prijs van de pot Calvé pindakaas dus ook maar in de gaten houden.

15-10-2006

Eigenlijk toch wel navrant dat het hoogtepunt van ons democratisch bestel, de uitslag van de verkiezingen en wie er dus mag gaan regeren, wordt uitgemaakt door de kiezer die in verkiezingstijd nog moet worden overgehaald om (op een partij) te stemmen. We weten allemaal dat in verkiezingstijd het steeds meer gaat om het optreden van een lijsttrekker, diens media-appeal, het koketteren met een lingo-gevoel, toevallige opkomende issues zoals het Armenië-verhaal en ga zo maar door.

12-10-2006

Gisteravond waren Gert Jan Jansen en ik bij de volkssterrenwacht in Bussloo. Die had hulp gevraagd bij het zoeken naar subsidie voor de uitbreiding van het gebouw en de faciliteiten. Gert Jan maakte daar een onderscheid tussen donaties en subsidies. En dat is een heel helder en terecht onderscheid. We hebben het bestuur gesuggereerd dat ze goed moeten nadenken over wat ze nu precies willen, dus wat hun ambitie is. Meer bezoekers, meer aanbod, maar dat betekent ook meer vrijwilligers, een meer professionele aanpak en meer gedoe. Wil de club dat wel? Je moet het wel weten, wil je subsidie zien te krijgen. Wil je die hebben dan moet je wel meer laten zien dat wat je nu al doet. Dat verlangt iedere subsidieverlener. Anders moet je niet praten over subsidies maar over donaties: een bijdrage in de kosten van de sterrenwacht. Dat is een heel ander verhaal.

07-10-2006

Ik wordt zo flauw van alles wat BN-er is. Ik kan zappen en doe dat dan ook. Maar je blijft ze voortdurend tegenkomen. Net ………….
Zouden we niet eens een maand kunnen proberen dat iedereen die die maand voor de 5e keer op de tv komt automatisch de toegang geweigerd wordt. Ook geen straatinterviews meer met gewone mensen. Je weet wat er gaat komen. Niets bijzonders dus, want het dient slechts ter illustratie. Zeker geen opinieonderzoek meer aub. Ook geen rechtzaken meer, please. Met diezelfde foto van Holleeder, het DNA van die meneer uit Deventer, Moscovitsch, Lex Runderkamp, de Hells Angels moordenaars. In ieder geval geen Beau, de Mol, verkeerde politici, politici die vragen stellen.
Per week mag in iedere krant één issue maar één keer aan de orde komen. Deze week weer tien keer moeten horen over: Zwartboek tegen Ober, van Basten tegen de rest van Nederland, de pedofielenpartij en meneer Foley in de USA, de Armeense genocide, de verdere werdegang van Hirsi Ali. De dagelijkse 30 doden in Irak zijn niet meer interessant.
Zelf nadenken over nieuws, zelf nieuws maken is veel leuker. En boeken lezen. Soms. Lees nu Foer, Extreem luid en ongelooflijk dichtbij.

02-10-2006

Gisteren meegedaan aan de manifestatie de Waarden van het Platteland, als rondleider op de Kranenkamp, het landgoed bij Klooster Sion. Het was een event georganiseerd door de landbouworganisaties, katholiek netwerk, Vrienden van het Platteland. Twee abdijen waren opgesteld voor het publiek. IJssellandschap verzorgde een wandeling over de Kranenkamp en Lies en ik leidden elk een aantal groepen rond en konden iets vertellen van Toegewijd Landschap. Dat paste naadloos op het thema van de dag.
De manifestatie was een groot succes. Meer dan 5000 bezoekers. Veel belangstelling voor het klooster, de boerentafelgesprekken over de waarden van het platteland, een drukbezochte oogstdankmis; de stands van eerlijke land- en tuinbouwproducten deden het heel goed. Er werd veel geconsumeerd.
Toevallig komt een dezer dag de film van Michiel van Erp in roulatie, Pretpark Nederland. Want hoe verheven het doel gisteren, het was toch weer een grote, publieksmanifestatie voor vooral veel 50+-sers; vol beleving, ideologie, identiteit en commercie. Goed in markt gezet zoals ook het chocoladefestival in Zutphen, de poldersport in Kamerik, shoppen in Bataviastad. Misschien is het met zoveel bezoekers toch weer meer pret dan contemplatie. Gelukkig zonder bier. Maar ja, iedereen wil Klooster Sion waar 15 Cisterciënzers bidden om de boel overeind te houden, ook wel eens van binnen zien.
Aan het einde van de dag dacht ik, laat de landbouw, laat de boeren zo toegankelijk, zo maatschappelijk betrokken blijven als ze vandaag weer lieten zien.

30-09-2006

De algemene beschouwingen waren politiek op zijn slechtst. Alleen maar strategie en debattechniek. Daarom misschien wel vermakelijk voor een paar mensen. Ik heb er niets van gevolgd, alleen de kranten erover gelezen en vooral alle analyses; die meten breed uit wie de interessantste one-liner had, de meeste lachers op (haar) hand had, de juiste lichaamshouding. Het kabinet speelde het goed: het effectieve beleid breed uitmeten, de premier uit de wind zetten als de staatsman boven de partijen, terwijl er toch in de afgelopen maanden en jaren behoorlijk is geblunderd. Ons geheugen is kort maar dat wisten we al.
Hirsi Ali vindt het ook allemaal maar prut in de Nederlandse politiek. Gek dat je dat nu pas zo scherp te horen krijgt. Maar ze heeft gelijk. We hobbelen achter issues aan. Daar gaat het in de politiek toch om; scoren en gescoord worden. Teveel reageren op wat anderen doen? De politici als BN's.
Nu begint het pas echt. De verkiezingen in-11-moeten worden gewonnen. De weg daar naartoe kun je denk ik voorspellen. Debatten om te winnen, incidenten, uitglijders op de kandidatenlijsten. De eerste slachtoffers zijn een paar Turkse genocideontkenners. Jammer voor een deskundige en betrokken Ayan Tonca om zo gemangeld te worden tussen Nederland waar we het zo goed weten en Turkije waar het nog steeds gaat om natievorming en het vinden van een stabiel evenwicht tussen oost en west. Albayrak lijkt daar verstandig mee om te gaan. Laat dat zo blijven.

26-09-2006

Drukke tijden. Veel verkeer over subsidieaanvragen, extra vragen ter verduidelijking, verantwoordingen en verslagen. Ook uitslagen. GS van Gelderland heeft vandaag positief beslist over de aanvragen waar ze over gaan. Helaas lukt het in Gelderland itt Overijssel, nog niet om de aanvraag er in een keer doorheen te krijgen, want er zijn ook nog andere potjes die moeten beschikken.
Het gaat nog steeds heel erg goed en we beginnen op 5-10-met volle energie te werken aan het project 'Werken aan IJsselhoeven'.Als de aanvragen voor het Blote Voeten Pad ook nog positief wordt beoordeeld dan scoor ik heel erg goed.
Het is nog steeds een heel circus om subsidies rond te krijgen. Zoals het er nu uitziet zal het Investeringsbudget Landelijk Gebied, het beroemde ILG dat alle potjes zou vervangen en alle schotten afbreken, maar een fractie (alla, een grote fractie) van alle subsidiestromen gaan bundelen. Iemand vanuit het Ministerie van LNV had het over maar 20%. Misschien is het iets meer, maar het blijft belangrijk overal geld te zoeken en te vinden.
Wat zal de Europese bureaucratie trouwens weer allemaal aan nieuwe criteria en jargon opleveren als basis voor de nieuwe programma's? In ieder geval deze keer, innovatie, economie, arbeid, kwaliteit, infrastructuur, veiligheid. En wen maar vast aan ETS (Europese Territoriale Samenwerking) in plaats van INTERREG.
Vind ik dit eigenlijk allemaal wel leuk? Wel als ik kan scoren.
Maar het is ook weer heel bijzonder om met een paar ondernemers te discussiëren tot 's avonds laat over wat wel en niet mag in een streekwinkel, wat een nevenactiviteit is of hoe je ambtenaren moet zien te winnen voor je ideeën. Dat gebeurt allemaal in het kader van het project van Toer de Boer op waar we bezig zijn om betere regelingen met de gemeenten te krijgen dan nu het geval is en het streekplan toestaat.
D'r gebeurt dus van alles en het was goed dat Marja van der Tas, voorzitter van de reconstructiecommissie, op bezoek op de Blankemate, daar iets van meekreeg en Willemien en ik haar konden vertellen over alle initiatieven van IJsselhoeven maar ook van VIJZ, Toer de Boer op, die gonzen in de IJsselvallei.
Eigenlijk ben ik er zo betrokken dat ik steeds meer en, in ieder geval te vaak, vergeet dat ik er mijn geld mee moet verdienen. Dat is een zorg.

24-09-2006

Vrijdag een melding in de krant dat 20 % van alle gezondheidsklachten te maken hebben met slecht geventileerde huizen. Ik weet niet of het waar is - wat zijn cijfers - maar dat er verschillende binnenklimaten en - geuren zijn, realiseerde ik me die dag ook weer. In het streekhuis in Hilvarenbeek nam ik deel aan een Community of Practice over gebiedsverantwoordelijkheid. Goed verzorgd, goede atmosfeer. Daarover misschien later een keer.
Ik dacht daar ook even aan binnenklimaten. Volgens mij zijn er drie kantooromgevingen en hotelomgevingen / conferentiegebeurens.
Het streekhuis huist in een kantoor, waarschijnlijk ooit een school of consultatiebureau. Van die functionele gebouwen met de kleine (9x9) grijze tegels op de vloer, en wc's met te kleine deuren en met de reuk van dettol en chloorhoudende producten. Soms nog balatum op de vloer. Afstapjes waar ze niet moeten zijn. IJzeren ramen die op een kier kunnen en trappen, van die betonnen. De basale conferentiecentra zijn zo ook. Het ventileert allemaal wel.
Dan het moderne kantoor met alle voorzieningen die leiden tot klachten: muffig, vloerbedekking waar alle geur en kleur (grijs dus) in blijft zitten. Systeemwanden en systeemplafonds. Toiletruimtes met soms spuitbussen maar meestal niets, ramen die niet open kunnen. In het conferentiegebeuren heb je het dan over stijl Mercure, AC, van der Valk waar je in de gangen al omkomt van de hangende luchtjes.
Dan het duurdere segment: de nieuw gebouwde of verbouwde kantoren waar over de kleur is nagedacht, hout op de vloer, netjes. Systeemwanden en plafonds zonder dat je in de gaten hebt dat het systeem is. Verrassende indelingen; wc ruimtes met goede afzuiging en naast de blazer, droger, ook papieren handdoeken, die via een zzzt…. sensor systeem tevoorschijn komen. D'r zit meestal ook wel papier in. In de duurdere conferentiesector hebben ze handdoekjes liggen die je in de rustieke mand deponeert. Veel geuren en druiventrossen om het geheel op te vrolijken. Maar of het binnenklimaat door dat alles beter is, ik waag het te betwijfelen. Het geeft allemaal geur af, de geur van kunstmatige kwaliteit.

20-09-2006

Zondag mijn verjaardag gevierd. Met mooi weer, een aangenaam gezelschap gasten, vooral velen met wie ik plezierig samenwerk in een paar projecten. En mijn onovertroffen familie die zorgden dat er tijdig lekkere dingen te eten en te drinken waren.
Weer een mijlpaal, maar een die je eigenlijk niet hardop durft te schrijven. Maar een mens is zo jong ……… . Ik vind dat ook echt. Soms voel ik me ouder dan ik werkelijk ben maar meestal toch een stuk jonger. Die vaart moet er in blijven.
Toch vraag ik me af wat de politiek bedoelt als ze zegt dat mensen langer moeten doorwerken. Ik denk dat 25% van mijn leeftijdgenoten nog werkt. Doorwerken tot 67? Hoeveel mensen houden het lichamelijk vol en kunnen nog wat zinnigs doen? Zonder weggekeken te worden. Ik denk wel eens dat het hameren op langer doorwerken eigenlijk bedoeld is als een verkapte financiële maatregel, om daarmee de pensioenen, de AOW en zo verder op te schuiven. Zeg dat dan. Probeer aan de onderkant maar meer beweging in de arbeidsmarkt te krijgen om de krapte die er nu is en nog meer komt, op te lossen.

13-09-2006

Vanavond toen ik terugreed van de geslaagde 'bok-oamd' in Raalte, de opvolger van 'brommers kiek'n' (zie 10 juli) weer een staaltje bijzondere wegaankleding gezien, een zoveelste vorm van visuele vervuiling. Er staan nu langs de provinciale weg Raalte-Deventer op gepaste afstand bordjes met een trekker erop, een pijl naar schuin-rechts en 150 mtr. Even verder een bordje met de trekker en 'passeerhaven aanwezig'. De kreet alleen al! En dan ligt daar ook ook een heuse 'passeerplaats' waar waarschijnlijk alleen maar trekkers mogen staan. Hoewel ik zag een gecombineerde trekker en bushalte. Als dat maar geen problemen gaat geven. Als auto mag je er niet komen, denk ik. Om het nog duidelijker te maken is binnen de echte passeerhaven een trekkersymbool op het wegdek aangebracht.
Zou het ongemak van trekkers op de weg niet op een andere manier, zonder dure borden, havens, onderhoud van dat alles, ambtelijk overleg, opname in de wegenlegger, legeskosten, bestemmingsplanaanpassingen? geregeld kunnen worden? Als er één groep is die makkelijk te benaderen is, dan zijn het wel boeren. Zij zijn toch bijna de enigen die trekker rijden. Zou één bericht in Oogst, de Boerderij, het Agrarisch Dagblad, een circulaire aan de LTO afdelingen, een mailbericht niet voldoende zijn. Daarin moet dan staan dat het zo is dat trekkers op wegen waar een doorgetrokken streep staat, soms het verkeer ophouden en dat ze af en toe even aan de kant moeten gaan om de doorstroming op gang te houden.
Ik vraag me wel af of een van beide methodes überhaupt werkt.
We hebben vanavond dus projecten voor Salland geformuleerd. Een mooi project: ga het wegbeeld en de bebording eens na in het buitengebied en verwijder alles wat overbodig is en bedacht door autistische weginrichters. Visuele ergernis. De vreselijk gele borden van de bebouwde kom of het einde ervan kunnen dan ook wel weg of in ieder geval minder schreeuwend. Beter verkeersgedrag kan ook anders bereikt worden.

09-09-2006

Het herdenken van 911 is vanzelfsprekend voor alle slachtoffers, familieleden. Maar door de War on Terror, als reactie op de aanslag, hebben de meeste overheden alle rechten op een fatsoenlijk herdenken verspeeld. Wat een blunders, wat een arrogantie, wat een achterbaksheid (CIA vluchten) wat een angstzaaierij, wat een polarisatie tussen de goeden en de kwaden!
Bij de bespreking van de Vliegeraar gisteravond, hadden we het er in onze boekenclub over dat het in Afghanistan dezelfde kant opgaat. Een lange guerrilla tegen de bezetter. Dat zijn nu niet de Russen maar de Amerikanen met de andere dappere NAVO partners.
Als veranderingen niet van binnenuit komen dan heeft ingrijpen van buitenaf zelden of geen zin, zeker niet voor de lange duur.

08-09-2006

Vandaag een prima bijeenkomst prima geleid als onderdeel van het 'regelgevingsproject'. Zie Stimulerend beleid voor Ontwikkeling IJsselvallei , dat ik voor Toer de Boer op uitvoer. Ik was even bang dat er geen lid van TdBo zou komen, omdat het na weken regen en slecht weer, eindelijk een warme en droge dag was; velen zouden daarvan willen profiteren en de laatste snee gras binnen halen of aan de maïs beginnen. Er waren gelukkig voldoende mensen om een goede discussie te hebben en het gezelschap was heel gevarieerd. Ook voldoende vrouwen want dat maakt alles vaak wat minder 'haantjesachtig'. De meeste gemeenten waren vertegenwoordigd en enkele andere organisaties.
Heel positief was de grote behoefte van de aanwezigen om serieus met samenwerking in het gebied bezig te gaan, zozeer zelfs dat ik er wat bang van wordt. Hoe betrekken we iedereen zoveel mogelijk en dat op een manier dat het hanteerbaar en 'gemeenschappelijk' blijft. Er staat al gauw zoveel druk op en de verwachtingen zijn hoog: meer aandacht voor sociaal-economische dynamiek in het gebied, er moet geld voor komen, de Veluwe-commissie dringt daar op aan. In het ILG - het nieuwe budget voor de komende zeven jaar voor de versterking van het landelijk gebied - moet meer geld vastgelegd worden voor sociale en economische zaken.
Voor je het weet wordt het weer geïnstitutionaliseerd door een club of door iemand en verlies je betrokkenheid. Er gonst van alles maar je weet nog niet waar je moet zoeken. Zoiets.

05-09-2006

AO boekje bevolkingsdaling Vandaag is de AO publicatie verschenen, die ik samen met Wim Derks en Ivar Diekerhof schreef, 'Bevolkingsdaling, van groei naar krimp'. Hoogstactueel, een scherpe analyse, deskundige conclusies.

27-08-2006

Dit was het weekend van de buurt, of in vaktermen, sociale cohesie. Daar hebben we het in het beleid toch over? Hoe zorg je dat het unieke van een dorp behouden blijft, dat mensen in een straat zich iets aan elkaar gelegen laten liggen. Het is de 'discipline' en de 'betrokkenheid op de maatschappij' waar Verbrugge het in Zomergasten over had.
Gisteren waren we aan de beurt om de jaarlijkse buurtbarbecue te organiseren, samen met onze buren. 'Dan maken we er ook maar iets bijzonders van' zeiden we tegen elkaar, want om van vier tot elf te zitten en te eten, dat nemen we niet voor onze rekening.
Het bleef redelijk droog en we hadden een prachtige tent. We hebben gezorgd voor veel eigengemaakt eten, zo mediterraan mogelijk. Falafel, kebab, tappa's, salade met fettah en pijnboompitten, tatziki. En meer betrekkelijk exotisch. Nou ja.
Als extra verrassende activiteit, een percussie-workshop waaraan iedereen heeft meegedaan. Op 25 trommels in alle mogelijke maten en nog wat ritmische instrumenten, oefenden we onder leiding van een plezierige docent, drie nummer in. Daar gingen we ook nog de straat mee op en als heuse muzikanten hadden we het nodige bekijks. De jongste muzikante was 4, de oudste 70; die droeg de Terwoldse vlag. Gelukkig waren er nog een paar echte trommelaars bij die voor het juiste ritme zorgden want ik denk dat veel anderen, inclusief ikzelf, een geheel eigen ritme hadden.
Verder hebben we afgesproken dat we meedoen aan de tuinverlichting-met-thema over twee weken, waar nog het nodige voor gedaan moet worden. Als gehele Kolkweg. Het thema kan ik nog niet zeggen natuurlijk.
Door alle plaatselijke activiteiten heb ik een paar andere bijeenkomsten moeten missen: het preuvement op de Hof van Twello en de URBAL markt van de Groene Marke in Ommen. D'r is vaak ook teveel te doen.

25-08-2006

Druk met subsidieaanvragen, -uitslagen en -interpretaties. Het Blote Voeten Pad op de Hof van Twello heeft goed gescoord. IJsselhoeven is nog niet beslist in Gelderland. Misschien helpt het bericht in de Stentor (die vreselijke naam voor het Deventer Dagblad) dat de Overijsselse subsidie al zou zijn toegekend. Dat is niet zo. Het is een vrije interpretatie van de journalist want er is alleen een positief advies over de meeste onderdelen van de aanvraag. Dat is natuurlijk zeer gunstig maar nog niet alles. We hebben naar de betrokkenen in Overijssel een mail gestuurd om te excuseren voor zoveel onbescheidenheid.
Het regelgeving-project van Toer de Boer op wordt ook steeds duidelijker want je weet nu waar de gemeenten in de komende tijd mee bezig gaan. Als je een goede input kunt leveren vanuit de wensen van de ondernemers, dan ben je goed bezig vanuit het project. Maar de opgave blijft om concreet te verbinden met abstract, dat wat ondernemers willen met de mogelijkheden van gemeenten, een ambtelijke met een ondernemers-benadering.
Verder druk aan het denken over de samenwerking in de IJsselvallei: hoe, wie, wat, welk geld daarvoor te gebruiken, waneer en met wie. Kortom nog wat vaag terwijl er een heel duidelijke wens tot samenwerking ligt met natuurlijk soms wel wat eigen agenda's.
Dat alles hoort in deze periode te gebeuren: na een vakantie moet je weer even nadenken over wat je gaat doen voordat je weer wordt opgegeten door de dingen van de dag. Maar ben nog niet uitgeëvalueerd want HX moet herijkt worden. Ik zit nu echt te dicht bij huis met het grootste deel van mijn activiteiten. Dat is niet goed.

20-08-2006

Net naar zomergasten gekeken, Halina Reijn. Iemand die iets te zeggen heeft, in haar vak gelooft en met name duidelijk laat zien waar de grens ligt tussen echt en onecht, of beter dat er een grens is maar dat die onduidelijk is, verschuift. Maar er is één constante, het moet je eigen verhaal, kennis, beleving zijn. Heerlijke televisie. Ik realiseer me nu dat deze notities eigenlijk ook een stukje exhibitionisme zijn en kan het alleen maar doen zolang ik het zelf leuk vind, er zelf in geloof. Want anders wordt het echt exhibitionisme. Het moet allemaal niet teveel gelezen worden maar als niemand het leest is er ook niets aan. Zoiets. Ben trouwens blij dat ik vanuit een heel andere generatie nog iets meekrijg, meedoe met het gebruik van media, hoe beperkt ook.

14-08-2006

De ontdekkingsreis door Polen. Litouwen, Letland en Estland is voorbij. Het was een heel bijzondere vakantie. Onze ogen uitgekeken in de nieuwe Europese landen, waar een razendsnelle ontwikkeling op gang komt en voorlopig nog erg ongelijk: de centra van de steden zijn jong, vol energie. Aan weerskanten van de doorgaande wegen is alles in rep en roer en ongetwijfeld in enkele regio's, die ik niet zo ken maar er zeker zullen zijn. Maar het platteland, met een eigen tempo, begint al op 500 meter van de A1 en houdt niet meer op. De Oostzeekust was druk, de merengebieden in Polen en ook op plaatsen her en der.
De geschiedenis van overheersing, dan door de ene dan door de andere macht, was overal zichtbaar. Het Sovjet-grauw, de moises, de burchten, het diep-christelijke, het oer-katholieke. Om daar allemaal goed zicht op de krijgen was de tijd te kort en de kennis van taal en teken te beperkt. Moesten ook afstanden afleggen!. 6000 km gereden. Dat is veel.


Echt als een toerist gekeken naar de chaos op de Poolse wegen, de barnsteen en het ruige houtsnijwerk, de uitgestrekte akkers waar het graan afrijpte, de pastelgeschilderde huizen, de verspreide bebouwing in de Baltische landen, de koeien aan de 'tuur', de uitgestrekte natuurgebieden, het USP voor die landen. Laten ze het koesteren, dan kunnen wij hier ophouden met de natuurdoeltypen-op-postzegelformaat.
Het was prachtig weer, beter dan hier. Zelfs het kamperen was een avontuur. Iedere keer weer een verrassing hoe het 'toeristisch aanbod' er uit zou zien.
Nu weer aan het werk. Ik heb er zin in.

22-07-2006

We gaan een paar weken op vakantie, met auto en tent, naar de Baltische Staten. Hadden we ons al eerder voorgenomen maar het was er nog niet van gekomen. Ik dacht altijd dat je als kleine zelfstandige vrij kon kiezen wanneer je op vakantie kon, maar helaas, je bent toch gebonden aan die periode waarin iedereen vakantie neemt. Want anders loop je opdrachten mis.
Het lijkt ook wel of alle diplomatie vrijaf heeft genomen. Het duurt wel erg lang voor Rice een ticket naar Libanon en Israël heeft kunnen boeken. Of mag Israël een tijdje disproportioneel haar gang gaan? En we gaan aan de slag in Urguztan met de vredesoperaties. Het is niet anders. Goede reis.

17-07-2006

Zijn het projecten? Moet je ze op de projectenpagina beschrijven? Of toch hier vermelden?
Langzamerhand is HX sterk in schrijven, vormgeven en publiceren.
Eigenlijk zou ik de alle rapporten, voorstellen, rapportages moeten vermelden die uit deze PC komen. Ik zeg wel eens dat ik gemiddeld drie bladzijden per dag schrijf. Dat is toch redelijk veel voor een VoF met anderhalve FTE.
Maar er zijn ook grotere publicaties waar we veel eer mee kunnen inleggen. Zoals de volgende:

 • Het ontwikkelingsperspectief Noordoost-Overijssel, samen met Marian Tomasini; waarin toch weer een paar nieuwe accenten en 'grappen' zoals de 6 portretten
 • De landgoedschetsen voor IJssellandschap, die samenkomen in de erg mooie publicatie Toegewijd Landschap
 • De IJsselhoeven-documenten die we hebben uitgegeven (nog steeds te koop!), en die niet zonder HX en familie hadden kunnen verschijnen
 • Een recent artikel in 'Wetenschap en Kunst' over Insel Hombroich
 • Een deeltje in de AO reeks (komt uit in augustus) over 'Bevolkingsafname' dat maak ik samen met Wim Derks en Ivar Diekerhof.

En Lies werkt ondertussen aan een kunstuitgave 'Souvenirs', een boek met 150 foto's in-een-kleurencirkel. We hadden die al in een miniatuuruitgave en met andere foto's in een voorlopige opmaak gestuurd aan relaties en gerelateerden, bij het vijfjarig bestaan van HX; maar nu dus het echte werk.

13-07-2006

Mijn vermoeden is juist. Je hebt te maken met andere bureaus en andere adviseurs als het gaat om lokale/gelokaliseerde ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zogenaamde bottom-up projecten. Gisteren hadden we het erover met Saskia Croes die Better Beantel vanuit haar bureau (Croes en Horst) begeleid. Je bent niet alleen of zelfs helemaal niet afstandelijk adviseur maar je bent meer betrokken, in de opvolgende fases van projectuitwerking: formuleren, indienen, implementatie. Onder jouw verantwoordelijkheid haal je er andere deskundigen bij want anders heeft de ondernemer, de initiatiefgroep met veel te veel deskundigen te maken. Je bent vooral ook procesdeskundige. En je hebt een bredere, ook inhoudelijke kijk op zaken nodig in het landelijk gebied. Uiteindelijk stop je er heel veel tijd in; dat komt er in feite op neer dat je lagere tarieven hanteert of het moet zo wie zo betaald worden uit beschikbare subsidies en die staan vast. Het gevaar is natuurlijk dat je je te zeer vereenzelvigt met het project, met de club en afstandelijkheid verliest, dat je er teveel tijd in stopt en dat het jouw baby wordt. Ook moet je weten wanneer je wie inschakelt.
Weg dus met alle grote bureau's die zich met sociaal-economische ontwikkeling bezighouden, met alle adviseurs op grote afstand, met alle specialistische sectordeskundigen, met alle-15%-voor-inhoudelijke-begeleiding, met alle netwerken van adviseurs die elkaar al te makkelijk weten te vinden.
Ai, wat zeg ik nu toch allemaal weer. Kan ik zelf ook niet waarmaken.

10-07-2006

Afgelopen donderdagavond 'brommers wezen kiek'n' in de Leere Lampe in Raalte. Een passende locatie daarvoor. Het was er warm en vol. Ook dat paste. Het gebiedsteam Salland had deze manier van, zoals ze dat noemden, 'speed daten' bedacht om in korte tijd veel projectideeën te krijgen voor het nieuwe uitvoeringsprogramma. Ik heb me er slecht gedragen. Maar twee suggesties. Samen met Mieke Konijn van het Kunstenlab gepleit voor een kunstmatig stuk landschap, maar dan ook helemaal plastic en gekleurd. En bij Gerrit Tuten LTO Raalte, gepolst of en hoe LTO en alles wat daarbij hoort, over de hele linie wat makkelijker, soepeler, minder claimerig, zou kunnen communiceren over zaken die ons allemaal aangaan, namelijk de eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld ten gunste van een betere relatie tussen dorp en buitengebied, het feit dat er zo weinig wandelpaden tot stand komen, dat we voor de koe in de wei moeten betalen, dat vreselijk defensieve vaak. Een project samenwerken, het uitwerken van een echte sociale marke, daar zou ik wel aan willen werken. Of dat het haalt, we zullen zien. Maar 'brommers kiekn' was natuurlijk ook om te netwerken.
Vrijdag met Gerda van Etten (prov. Overijssel) en Jan Vedder (prov. Gelderland) bij van der Zande geweest, DG bij LNV en één dag per week Belvedère hoogleraar aan de WUR, om te zien hoe culturele planologie in de IJsselvallei haar beslag zou kunnen krijgen. Daar met veel vragen en opdrachten vandaan gekomen: wat is de IJsselvallei, zijn er dringende problemen, hebben gemeenten wat met elkaar, hoe smal is de oostkant van de IJsselvallei, wat is de identiteit? Wil je voor de komen jaren iets doen als IJsselvallei dan is het hoogtijd om het als een gebieds(programma) in het ILG opgenomen te krijgen. We hebben een informateur nodig. Zou die ook zo snel zijn/haar werk kunnen doen als die van Balkenende III?
Verder zoeken we een ambassadeur/ambassadrice voor de samenwerking in de IJsselvallei. De tijd voor verdere samenwerking in het gebied is rijp. Aan de slag!
En zo gebeurde er nog zoveel meer: een kennismaking met het succes van het gebiedsprogramma Elsenerbroek, door een gesprek met de gedreven ambassadrice/formatrice Truida Wissink. Een leesclubbijeenkomst waar ik de anderen iets kon meegeven van wat ik zelf zo bijzonder vind aan W.G. Sebald. En verder gewerkt aan een publicatie over bevolkingsafname samen met Derks voor de AO reeks, die kleine practische boekjes over actuele onderwerpen.

30-06-2006

Politici, het zijn net mensen. Een vrije interpretatie van wat gebeurde.

Verdonk liet als kandidaat lijsttrekker voor de VVD zien hoe flink ze was door in een vloek en een zucht te beslissen over Hirsi Ali en dat ook gelijk bekend te maken.
Het was de tijd van duidelijkheid dus ook Weisglas hoefde niet lang na te denken en besloot, met alle anderen die bij het gesprek aanwezig waren, dat de brief van Verdonk dan ook maar gelijk naar de kamer moest. Iets anders zou Verdonk ook niet hebben gepikt.
Hirsi Ali ziet haar kans schoon om zo snel mogelijk aan een veel leukere baan te beginnen met meer aanzien en invloed.
Verdonk gaat lunchen met Pastors, niet om te zien of Pastors bij de VVD zou willen maar of zij bij de club van Pastors zou kunnen.
Verdonk heeft een gekke verklaring van Ayan nodig om haar gezicht te redden.
Ayan staat onder druk, ze moet een Amerikaans visum hebben en daarvoor heeft ze het Nederlandse paspoort nodig. Ze tekent een kinderachtige verklaring waar ze zelf niet in gelooft. Heel on-Ayan-achtig.
Balkenende verspreekt zich. Iets wat politici nooit mogen doen, mensen wel.
D66 wil de rug recht houden en scoren. Misschien geldt het ook wel voor Lousewies zelf, nu ze geen partijleider is geworden.
De VVD kan het zich niet permitteren om haar goudhaantje Verdonk te offeren. Dan gaat ze in ieder geval elders haar heil zoeken.
De regeringspartijen zijn boos op D66, niet vanwege de opstelling van die partij, want ook daar hebben velen inhoudelijk moeite met Verdonk en alles wat gebeurde, maar om de timing. Ze wilden via een begroting-waar-iedereen-voordeel-van-zal-hebben, eens eindelijk stemmen trekken.

Mochten we er zo maar eens over praten. Het nieuws bestaat nu alleen uit de politieke rituelen.
Als eens de dagboeken en memoires van de betrokken politici naar buiten komen, dan zal blijken dat we ook nu weer maar een fractie hebben meegekregen van wat werkelijk gebeurde en meespeelde.

25-06-2006

Deze week, een week zonder agenda. Die wordt vanuit Engeland opgestuurd naar hier en ik ben vergeten wat er allemaal in stond. Als ik afspraken niet ben nagekomen dan ligt dat daaraan! Dat is natuurlijk geen excuus.
Verder deelgenomen aan het reconstructiefestival in Rossum. Daar werd de reconstructieprijs 2006 uitgereikt aan het kulturhus /zorgcomplex in Okkenbroek. De prijs, een boter-kaas-eieren sieraard, was liefdevol gemaakt door Loes ten Anscher. Omdat die niet genoemd werd, hier een (van de site van de provincie geleende) foto van het kunstwerkje.

reconstructieprijs Loes ten Anscher

Op het festival werd breed geëtaleerd dat er heel veel gebeurt in het landelijk gebied. Voorlopig is daar nog weinig lijn in te ontdekken. Zoals ik vorige week al constateerde, misschien is enige ordening nodig. In de nieuwe ontwikkelingsvisie (streekplan) Overijssel?
We hebben het samenwerkingsverband Y3 waarin ik met Bottom Lines (Gerbrand) en Tympaan (Willem) samenwerkte, deze week beëindigd. Samenwerking moet iets positiefs opleveren dat was niet (meer) het geval.
Een interessante bijeenkomst gehad in Arnhem. In een Gelders - Overijssels overleg nagegaan hoe we vanuit IJsselhoeven, kunnen meewerken aan een verdere verdieping van het thema culturele planologie: cultuur, cultuurhistorie, identiteit en ruimtelijke ordening komen elkaar daarin tegen. Daar zitten we middenin.

Iets geheel anders.
Iedere dag realiseer je je weer dat wat je meekrijgt van het nieuws maar 5 % is van wat er echt aan de hand is. Het vervelende is dat je het leest en ziet alsof het de hele waarheid is . Nu weer over het beschikbaar stellen van Swift gegevens in de War on Terror. In het algemeen zullen journalisten nooit zeggen dat wat ze schrijven maar een stukje is van wat aan nieuws beschikbaar is en dat stukje ook maar een fractie is van wat werkelijk aan de hand is, hoe het werkelijk is gebeurd. Dan hebben we het nog niet eens over interpretatie. Bij ieder nieuwsverhaal zou voortaan moeten staan: "Waarschuwing, deze informatie is maar voor een heel klein deel volledig en betrouwbaar."
Van de andere kant is het verwarrende dat ik eigenlijk ook helemaal niet, in controlerende zin, wil weten wat er allemaal aan de hand is en wat de overwegingen zijn om tot een beslissing te komen. Het hoort bij democratische besluitvorming dat dat parlementair gebeurt. Eigenlijk bemoeien zich al veel te veel mensen en media met de democratie. Op een ad-hoc manier, hijgend van het ene naar het andere incident. Erger nog zijn die media die zelf als rechtbank gaan fungeren zoals het instituut Maurice de H. En nog erger zijn de politici die zich als rechter gaan opstellen, maar dat terzijde.
De roep om alles openbaar te maken, transparantie, is in de meeste gevallen dus zinloos , want dat wat je te horen krijgt is ook maar een stukje van de werkelijkheid. Het is ook niet altijd nodig en zinnig. Om met de Beus te spreken: laten zij die daarvoor gekozen zijn, hun werk goed doen. Dat is hun beroep. Dat is de democratie.

19-06-2006

Nog een reünie. Deze keer een heel gezellige - o nee dat zinloze woord zou ik niet meer gebruiken -, een heel warme gebeurtenis. Afgezien van die ene student, Marc, die nog boos (?) was dat ik zijn scriptie had afgekeurd! Deze dagen houdt de locatie Deventer van Larenstein op te bestaan en verhuist wat nog over is van de eens succesvolle opleidingen Tropische landbouw, Nederlandse landbouw en Internationaal agrarische handel (of hoe ze nu ook heten) naar Wageningen. Deventer zal (ten) onder gaan in de grote en 'wetenschappelijke' universiteit.
Meer dan duizend mensen waren op het afscheid en ik las later dat er ook twee bands waren en een casino. Ik heb er niets van gezien want ben maar op een paar plekken geweest. De hele tijd kletsen en bijpraten over de Deventer periode. Het was dan ook een heel goede periode, ik zat er goed om mijn plek, heb een stuk of zes lichtingen tropische studenten de beginselen van projecten en processen mee kunnen geven. Al die zaken waar ik nu ook nog hier in Nederland mee bezig ben. Multifunctionele landbouw nu heette daar toen integrated farming systems, plattelandsvernieuwing heette streekontwikkeling of integrated rural development. Alleen de schaal en de gevolgen van verkeerde ontwikkeling zijn natuurlijk heel wat schrijnender.
Zaterdagmorgen het Blote Voeten Pad op de Hof van Twello mee-geopend en gelopen. De moeite waard. Ik moest later mijn best doen om het belang van deze ontwikkelingen (en van al die andere plattelandsvernieuwingen) aan vrienden, met wie Lies en ik zondag in Loenen wandelden, over te brengen.
Het was gisteren weer een van die drukke dagen in het jaar: iedereen organiseerde iets in de week van het platteland. We hebben, wandelend in Loenen, kunnen zien hoe de multifunctionele bedrijven en het consumentisme bezit hebben genomen van het landelijk gebied. Wat kwamen we tegen? Een fokstation voor brandrode runderen, de nieuwe grazers. Fietssteppende meisjes uit Limburg, met een route beschikbaar gesteld door het hotel. Ze hadden net geboerengolfd (de vaarzen in wei wisten niet waar ze moesten blijven van ellende). Een rustpunt waar boerenijs van elders werd verkocht. Overal goedbedoelde educatieve opschriften en toelichtingen. Fietsknooppunten in werking; ik had nog graag een TOP gezien. Opstoppingen bij de sprengen in het bos.
Het nieuwe platteland.

12-06-2006

Vrijdag weer een reünie gehad. Is de tijd van het jaar en de behoefte aan terug-naar-weleer? Deze keer van de voormalige studierichting SGO, Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden in Utrecht. Nu is dat International Development Studies.
Het was plezierig een aantal mensen weer tegen te komen. Veel waren er niet. Van mijn eigen jaar - een klein groepje van 7 studenten - was ik de enige.
Wat ook hier weer opvalt is, hoe druk de faculteitsstaf en het management praat over hun eigen interne besognes, beslissingen, problemen en dat op een reünie. Vreemd hoeveel energie, verdriet, succesjes, hoeveel aandacht een organisatie telkens weer opeist. Allemaal niet goed en meestal weinig positief bestede tijd, want 'organisatie' is toch middel en geen doel? Zelfs bij de rondleidingen door de nieuwe architecturale hoogstandjes die de Uithof langzamerhand biedt, telkens weer dat klagerige verhaal over hoeveel het kost en hoeveel er voor het inhuren van Koolhaas, Arets en Neutelings van het onderwijsbudget afgaat. Dat is een deel van de waarheid want de onderwijsomgeving van de Sovjet betonbouw van Trans I en II zoals ik ze nog kende, verleidde nauwelijks.
Misschien is dat wel de reden waarom er van mijn jaar maar een paar studenten waren.

05-06-2006

Gisteren speelden Ivar en Philip, vrijers van mijn dochters, beachvolleybal in een HX tenue.

je komt HX overal tegen

04-06-2006

Het weer wordt weer mooier. Er was ook helemaal niets aan de afgelopen dagen.
Aan het werk eigenlijk ook niet, afgezien van hoogstamuitstapje gisteren aan Münster. Karin Rietman van de Nuturschutzbund, liet ons zien wat ze allemaal al niet moet doet om hoogstamfruit, sap en likeuren op de markt in Münster te kunnen verkopen. Planten, snoeien, pukken, onderhandelen, kopen en verkopen, en dat allemaal met wel een heel klein clubje mensen.

bezoek aan Münster, in het midden gastvrouw Karin Rietman

Deze week vooral bezig geweest om de voorstellen voor het Blote Voeten Pad en van IJsselhoeven af te ronden. Voor 1-06-lagen ze bij de mogelijke subsidiënten in Gelderland. Nu nog een paar aanpassingen en formulieren invullen voor het VSB fonds en de Overijsselse burelen en dan is dat werk achter de rug.
Iedere keer weer vraag ik me af hoe een gewone sterveling - en daarmee bedoel ik iemand die niet in subsidiezaken is ingevoerd - met dit soort formulieren, procedures, structuren kan omgaan. Niet dus. Op hetzelfde moment weet ik dat je niet ontkomt aan de bureaucratie die hiermee gepaard gaat.
We hebben het de laatste tijd voortdurend over het terugdringen van regelgeving. Dan heeft men het over wetgeving, ARBO-regels. Dat is natuurlijk maar een stukje van de werkelijkheid. Want je zou dus ook iets kunnen en moeten doen aan de procedures, de formulieren zelf, de mensen die ermee te maken hebben en soms ook niet weten wat ze ermee aanmoeten, aan de verantwoording, de betaalorganen - het woord alleen al-, aan de driemaandelijkse rapportage, de bureaus die er geld aan verdienen. En ga zo maar door.
Straks zal de overheid vast zeggen dat de regeldruk met eenderde is afgenomen. Ik durf te stellen dat er alles bij elkaar genomen helemaal niets zal zijn veranderd. Dat is de tragiek van het systeem.
Als we nu eens alle subsidies zouden afschaffen en dat bedrag gewoon versleutelen in de reguliere budgetten? Wat minder werk voor mij, maar daar doen zich dan wel andere, meestal wel leukere mogelijkheden voor.

27-05-2006

Af en toe moet een mens kunnen zeuren:
Jammer dat Blair, die een waardig staatsman is en een goede politicus, zo zit te klungelen met Irak en zich zo onvoorwaardelijk aan Bush heeft verbonden.
Zolang mensen als Verdonk zo makkelijk zo veel mensen kunnen inspireren met haar 'ik ben niet rechts, ….' en andere campagnetaal, is er nog veel onverwerkte rancune over links, intellectueel en soft. Het schudt de boel wel op, maar hebben we dat nodig? Bestuurders moeten eigenlijk onzichtbaar zijn, moeten hun werk doen en zich niet voortdurend willen profileren, wel inspireren.
Zag een Zembla-rapportage van een mislukte zakenman en LPF-er uit Oss die "dit pokkeland" verliet en goed ging doen in Tsjechië. Tenenkrommend.
Onze mensen in Urguztan. We moeten ze steunen maar welke hel gaan ze tegemoet. Ik zie de hele tijd Sheikh Miqbl Yerun in Yemen voor me: deed met ons wat hij wilde. Het is er niet beter op geworden, alleen ingewikkelder met alle wapens, papaver en politieke agenda's. Arme soldaten.
De oranje-idioterie wordt steeds indrukwekkender. Ook een voorbeeld dat we de richting kwijt zijn. Ik gun het iedereen maar het is zo opdringerig en zo lelijk en van plastic.
Daarbij is de 'Idioten' van Lars von Trier nog mild en in ieder geval meer doorleefd.

19-05-2006

Een paar interessante bijeenkomsten gehad.
Woensdagmiddag met een aantal ambtenaren van de provincie Gelderland het voorstel "Werken aan IJsselhoeven" besproken. We hebben het voorstel 'heel' kunnen houden en inhoudelijk overeind. Het meedenken en zoeken naar oplossingen voor administratieve hobbels was heel plezierig. We komen er wel, dankzij de inzet van Antoinet Looman en veel anderen.
Donderdag eerst in de Lebuïnuskerk in Deventer deelgenomen aan het feestcongres van de Federatie Welstand, de koepel van welstandsorganisaties. Die krijgen vanwege de deregulering steeds minder te zeggen maar ze zijn o zo belangrijk om de ontwikkelingsplanologische anarchie nog enigszins in de hand te houden. Stichting IJsselhoeven organiseerde een excursie langs boerderijen in de IJsselvallei. Helaas verkochten we weinig boeken maar we hebben wel weer een paar notabelen kunnen interesseren voor het werk van de stichting.
Donderdagmiddag nog een goede ervaring met mensen die ergens voor gaan. Dat was in Dalfsen. Een heel positieve bespreking gehad om de wensen van Plaatselijk Belang Lemelerveld voor een wandel- en fietspad over en bij de Migaweg, mogelijk te maken. Er is nu geld en ook het Waterschap wil aan de slag, dus misschien lukt het op korte termijn om iets te doen. Het feit dat omwonenden, boeren positief betrokken zijn, blijkt van groot belang te zijn.
Vandaag met Rob le Rutte naar de Voerstreek geweest om te zien hoe daar met hoogstamfruit wordt omgegaan. Het was koud en regenachtig. Wel een prachtig gebied, helaas nog vol Vlaams, Waalse strubbelingen maar met zeer gedreven en deskundige medewerkers van het Regionaal Landschap. Het is een hele reis, maar we gaan wel een internationaal samenwerkingsprogramma proberen te realiseren.

17-05-2006

Moet ik aandacht besteden aan de A.H.A - kwestie? Het was een genante vertoning. Wijsheid was ver te zoeken, effect des te meer. De PM was ook weer eens onzichtbaar. Als ons dit te wachten staat bij alle dossiers waar R mee te maken krijgt dan wordt het nog onaangenamer. Maar waarschijnlijk stellen velen de flinkheid van haar weer heel erg op prijs.

11-05-2006

Vandaag een heel succesvolle excursie naar Insel Hombroich begeleid voor het Studium Generale en het cultureel centrum de Vrijhof, van de Universiteit Twente. Prachtig weer, de natuur op haar mooist: alle kleuren groen, water vol kikkervisjes, blauwe regen, seringen nog in bloei. Kunst parallel zur Natur, is in dit jaargetijde een vanzelfsprekendheid, lijkt het. Het was een plezierig gezelschap geïnteresseerden die mijn inleidingen over de filosofie en de ontwikkeling van de Hombroich met aandacht tot zich namen. Ik had, als een extra service en ook om mezelf te dwingen wat zaken uit te zoeken, een reader gemaakt die het museum, de kunst, de natuur en de architectuur van Hombroich en het Raketenstation beschrijft.
Natuurlijk weer mijn fototoestel vergeten maar ik kreeg een paar foto's van Peter Timmerman die de reis organiseerde.
Belangstelling voor de reader, laat het me weten.

kunst en natuur de muren van hombroich de slak heerich's architectuur

02-05-2006

Gisteren met mijn companen Gerbrand en Willem bijeengezeten. Ze zijn collega's in IJ3, het samenwerkingsverband van ZZP-ers in Terwolde, dat zich inzet voor gebiedsontwikkeling. We hebben het gehad over, hoe verder met samenwerking in de IJsselvallei. Toen kwam ook weer aan de orde hoe je er als bewoner, adviseur en procesbegeleider in staat. Zoals al vaker gezegd, in dat soort processen ga je steeds meer als procesbegeleider optreden. Dat vraagt een andere positionering, betrokkenheid en relatie, ook financieel.
Hoe ga je met betrokkenheid om? Mijn collega's suggereerden dat ik maar eens na moest denken over "wanneer ik mijn pasje inslik", met andere woorden, wanneer wordt het me te gortig en ga ik op tilt. Ik denk, als er van oneigenlijk gebruik van macht en positie sprake is. Een andere allergie heb ik voor koffertjes met gebakken lucht. Van mensen die betrokken en bezeten zijn, kan ik heel veel hebben, maar ook dan zijn integriteit en vertrouwen essentieel. En uiteraard wil ik het allemaal zelf doen, of zoals de kinderen vroeger zeiden 'zef doen'. Hoe dat zich verhoudt tot procesbegeleiding, daar moet ik nog maar eens over nadenken. En wil ik gewaardeerd worden. Wie niet.

Naschrift: het zijn geen haarscherpe analyses, nog steeds SIOO-onwaardig. Hoort ook niet op een web-log.

's Middags in Wageningen bij Land &Co met een aantal ZZP-ers gepraat over samenwerking in een niet-vrijblijvend verband. Ook daar merk ik dat ik behoefte heb om te praten over hoe je als zzp in de sector landelijk gebied, in het werk, in het leven staat. Een 'gilden'- benadering zou mij wel lijken: bespreekbaar maken van kwaliteiten en betrokkenheid en kennis en ervaring doorgeven.
Ik moet trouwens uitkijken dat ik niet in teveel netten terecht kom. Nu blijkt dat demografische verandering weer een interessant (ook commercieel) thema is. Bevolkingsdaling is een groeimarkt. Ik had een mooi artikel klaar voor S&RO het blad van de NIROV, maar dat komt er niet in want het is niet betogerig genoeg. Teveel opsomming van feiten, te weinig wetenschap.
Iets geheel anders. Vorige vrijdag heeft het door HX gesponsorde Protos D1 team het niet gehaald bij de eerste promotie - degradatie wedstrijd. Ik heb blijkbaar een slechte invloed want de twee wedstrijden waar ik bij was, verloor het team; twee van de weinige verloren wedstrijden. Volgend jaar gaat het vast lukken.
Heb ondertussen een link pagina opgenomen. Een begin.

20-04-2006

Zit wat te klungelen. Moet een paar projectvoorstellen afmaken en dat is vervelend werk. Herformuleren, stukken tussenzetten, cijfers kloppend maken, indicatoren benoemen en invullen. Subsidieverleners kunnen vreemde zaken vragen en wat gebeurt ermee?
Op een bijeenkomst in de IJsselvallei deze week, met LNV vertegenwoordigers van de regionale directie en de centrale directie, kwam dat ook weer naar voren. Die zijn bezig vanuit dossiers en loketten - hoezeer ze ook proberen die te 'ontschotten' - , terwijl het veld behoefte heeft aan het oplossen van simpele maar frustrerende regelingen, niet-regelingen, verkeerd beleid, allemaal van die zaken die vaak niet te vangen zijn in een van de dossiers. En met projecten die meestal niet precies passen in de ongetwijfeld perfecte subsidieregeling.
Het niveau waar het allemaal terecht komt is de arme gemeente of het programmabureau zoals dat in Wilp.
De gemeenten krijgen heel wat op hun bordje, 'over de schutting gekieperd' door de hogere overheden. Ze moeten met de enkele ambtenaren die ze hebben, zich ontwikkelingsplanologie, 'rood-voor-rood', de WMO, denken in ruimtelijke kwaliteit eigen maken op zo'n manier dat ze de ongeduldige burger kunnen bedienen. Als ik zie hoe de provincie, die toch heel wat beter bezet is, al kreunt onder de taken en instrumenten die ze allemaal van de gedecentraliseerde rijksoverheid moeten overnemen, dan heb ik compassie met de gemeenten.
Als alles goed is ga ik me met lokale uitwerking van beleid de komende tijd wat meer bezighouden want ik neem een project over van Jan van Muyden die net wethouder RO in Voorst is geworden. Doe het goed! Het project gaat over de betere afstemming op regel- en beleidsgebied tussen gemeenten onderling en met het veld, om zo regionale ontwikkeling te versterken. Later meer erover.

11-04-2006

Hulde aan de WRR die laat zien dat het mogelijk is om anders en fatsoenlijk met integratie, islam, om te gaan. Politici moeten eens eindelijk stoppen met het zwartmaken van de islam
Iets geheel anders. Ik kreeg net de publicatie van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 'Zelforganisatie in het landelijk gebied, signalen uit de praktijk' (ISBN 90-8585-049-5) waarin Liesje Floor en Irini Salverda een onderzoek presenteren over lokale initiatieven. Stichting IJsselhoeven was een van de casussen. Ze schrijven in de conclusie het volgende: "Dit initiatief heeft ondertussen veel bekendheid gekregen en veel organisaties benaderen de initiatiefnemers om samen activiteiten en projecten op te pakken. Je zou kunnen zeggen dat het initiatief door haar eigen succes is uitgegroeid tot een institutie. (…) Overstijgt Stichting IJsselhoeven het gezamenlijk doel en heeft het een waarde gekregen buiten de organisatie, zodat deze moeilijk vervangbaar is?" De angst slaat me een weinig om het hart als we zo'n grote verantwoordelijkheid waar moeten maken.
Er staat ook in dat de succesfactoren tweeërlei zijn. Er is een professionele trekker bij het project betrokken. Ik dus. "Hij wordt gezien als een cruciale factor voor het slagen van het initiatief". O zo. En de tweede succesfactor is het feit dat de Stichting "een prettig en slagvaardig gezelschap is." Ook dat is waar.

08-04-2006

Het was een heel drukke week.
Een heel stimulerende bijeenkomst van de klankbordgroep IJsselhoeven met een inspirerende bijdrage van Nico Beun van het Innovatienetwerk Groene Ruimte. We konden de bijeenkomst goed gebruiken want de club IJsselhoeven is even ietsje moe na het huzarenstuk tot nu toe.
De avond ervoor een heel andere bijeenkomst. De gebruikers van het zandgat in Deventer aan de Rembrandkade, waar jachthaven, Daventria en andere verenigingen hun domicilie hebben, waren op uitnodiging van IJssellandschap bijeen. Het doel was om voorbereid te zijn, als vereniging en grondbezitter, als Rijkswaterstaat straks de nevengeulen wil realisen oa in het gebied vanaf de jachthaven naar het noorden.
Trouwens het is indrukwekkend om te zien hoeveel watersport, hengelverenigingen, etc in de tijd zijn ontstaan en hoe betrokken die zijn bij hun eigen club. Met andere woorden, liever dood dan opgaan in een andere vereniging, hoewel die bijna hetzelfde levert!
Er was deze week nog veel meer te doen, er beweegt van alles. Alleen lever het nog niet allemaal nieuwe opdrachten op. Komt wel.
Gisteravond een reünie van de 6e klas van de lagere school in Maasbree, St Gerardus Majella. Natuurlijk niet vernoemd naar mij, hoewel ik nog heel even redelijk heilig ben geweest. Toen ik naar huis reed, dacht ik dat ik eigenlijk een paar statistieken had moeten verzamelen. Wie is op deze leeftijd - het was het jaar dat de klas 60 wordt (ai!)- nog aan het werk? Ongeveer eenderde moet nog met werken de kost verdienen. Van de klas van 36 zijn er 3 dood; de klasgenoten hebben voor totaal x nageslacht gezorgd. x zijn getrouwd, x zijn gescheiden, 12 wonen buiten Maasbree. Er zijn (waren) weinig echte ondernemers tussen, afgezien van een paar boeren, een garagehouder, een groenteschoonmaak- en pakbedrijf. Hoeveel leerlingen van toen zijn gaan doorleren, zoals dat heette? De klas heeft geen BN-ers opgeleverd. Er zijn ook geen klasgenoten van naam en faam.
Een klas zoals klassen meestal zijn. Niks mis mee. Moet dat onderzoekje echt nog eens doen. Op de volgende reünie.
Die dag ook een expertbijeenkomst over demografische verandering als onderdeel van het Regio Twente project. Een goed gezelschap. Er was een inbreng van Wim Derks die in zijn nopjes was dat zijn, al tientallen jaren beschikbaren analyse en beschrijving van de bevolkingsafname, eindelijk overal wordt opgepakt. Hij is ineens populair. En de discussie verliep zoals die denk ik, meestal gaat over het onderwerp: is de teruggang van de (beroeps)bevolking een probleem? Een kans? Kloppen de cijfers wel? Het staat allemaal al in het streekplan. De teruggang kunnen we best corrigeren door meer bevolking naar ons toe te halen. Anderen weer: het is een drama, zie wat gebeurt in Oostelijk Duitsland. Voorlopig dus zwaar investeren in het bewustmaking/wording: het eigen maken van de cijfers, vaststellen dat er nu iets, dat anders is dan eerder, aan de hand is. Ontwikkelen van nieuwe parameters. Nu wordt alles afgerekend op groei. Dat is niet meer aan de orde. Zoals Derks zei: het is een 'rouwproces' waar je in terecht komt. En als je eruit bent en het een transformatie van belang vindt, dan moet je bedenken wat je moet gaan doen, op welk terrein, met welke partijen, in welk tempo. Dat er nog veel moet gebeuren illustreert het volgende bizarre voorval; we hadden de bijeenkomst in het Theaterhotel in Almelo. Bij de lunch zat aan een tafel naast ons een al even illuster gezelschap dat besprak hoe delen van het Masterplan Almelo konden worden gerealiseerd. Daar gaat het om een groei van 70.000 inwoners naar 100.000! Absoluut (te) groot denken. Dromen van politici.

03-04-2006

Gisteren teruggekomen van een bijeenkomst in Dresden. Het bleek een hoogwaterbezoek. De Elbe staat er heel hoog maar gelukkig niet zo als in 2002 en dat peil zal het ook niet bereiken zoals de berichten nu zijn. Wel beangstigend indrukwekkend, zo'n grote watermassa. Ik bleek de watermassa's in de negentiger jaren hier, weer bijna vergeten.
Ik was er samen met Ivar Diekerhof (KAW, ID-RO), vriend van ons Janne, die trouwens net een baan heeft bij DLG. We waren op een congres over demographic change and shrinkage. In oostelijk Duitsland is dat een bekend fenomeen waar men al veel ervaring mee heeft opgedaan. Had de informatie nodig voor het regio Twente project: waar heb je het over bij demografische verandering en hoe zou je dat in een internationale setting bespreekbaar kunnen maken. Het was interessant en informatief. 'Happy shrinkage'.
Maar hoe is het mogelijk om op één dag 12 inleidingen te programmeren. Ik dacht altijd dat we die tijd hadden gehad.
Verder genoten van de kunst in het Zwinger, een bezoek aan een operette - je moet altijd wat bijzonders doen op zo'n reis - en een bustocht door de stad en omgeving; door wijken met prachtige Jugendstil huizen, stuk voor stuk juweeltjes, door wijken met Plattenbau die nu in het kader van Stadteumbau Ost deels worden gesaneerd. Veel vredig drinkende (misleiding) jongeren op straat.
Fascinerend toch die stad: zoveel lagen geschiedenis over elkaar heen, en nog zo zichtbaar.

25-03-2006

Het weer slaat om. Vandaag is een 'aanhangerdag'. Allemaal mannen met aanhangers op weg met snoeihout, compost, klusmateriaal, voorjaarsopruiming? Ik dacht ook van het hout in de tuin af te komen door het te versnipperen, maar daar moet je toch echt een fatsoenlijke machine voor hebben en die kan de tuin niet in. Goed dat er in Terwolde nog een paasbult is.
Deze week op veel fronten actief geweest en het centrale thema lijkt wel: hoe gaat het landelijk gebied eruit zien? Eigenlijk hebben we daar samen geen goed beeld van en vechten we nog steeds tegen elkaar om de eigen belangen veilig te stellen. Bij de jaarvergadering van de Vereniging VeluweIJsselzoom hadden we een NL discussie die weer helemaal ging over het belang van de 'onbegrensde' ontwikkeling van een marktgerichte landbouw. Weinig aandacht voor andere vormen van regionale ontwikkeling, laat staan voor de belangen van bewoners en burgers.
Over hetzelfde ook een discussie in Zuidwest Twente. Daar gaat het om een projectvoorstel om te komen tot acties om sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren. Er komen maar geen goede sociaal-economische projecten, is overal de klacht. Waar ligt dat aan? Heeft de sociaal-economisch planbureau gelijk dat het wel goed zit in het landelijk gebied, ligt het aan het aanspreken van de verkeerde mensen omdat we ook niet weten wie en wat zich in het landelijk gebied roert. Een ongekend succesvol project als IJsselhoeven ontstaat gewoon door de inzet van enkelen die nooit dachten daarmee bezig te gaan. Of weten we niet hoe we het moeten aanpakken en worden mensen al schuw als ze zich voorstellen een projectvoorstel te moeten opstellen, het woordgebruik alleen al. Los van dat alles moeten zij die ontwikkeling willen stimuleren, weten wat ze willen of wat gewild wordt: welk landelijk gebied? Het gekke is dat er maar enkelen zijn die zeggen dat het landelijk gebied 'maakbaar' is, maar iedereen heeft wel een beeld van hoe het er eigenlijk uit zou moeten zijn en waarom er meer ruimte voor dit of voor dat zou moeten zijn. Alsof je het dan niet over 'maakbaar' hebt.
In een bijeenkomst in het kader van 'Leven met Water' moeten horen dat er nog weinig schot zit in de aanpak van de hoogwatergeulen rond Deventer. Die zijn een paar maanden geleden al aangewezen als 'koploperprojecten' maar ze worden, als het even tegenzit, weer ingehaald worden door het peloton. Processen duren wel ongemakkelijk lang en, als je, zoals Jaap daar vanuit IJssellandschap mee bezig bent, dan frustreert dat verschrikkelijk. Mij ook maar mijn belang is minder groot. Het lijkt er trouwens op dat in Deventer meer grote projecten erge vertraging oplopen. Nu weer het Linderveld. En tegen de nieuwe woontorens op het voormalige ijsbaanterrein zullen vast ook wel een of meerdere burgercomités in actie komen. Voorlopig denk ik, laat ze zo spectaculair mogelijk worden, de torens! Dan weet je waar de stad ophoudt en het land begint, en andersom.

20-03-2006

Lies maakte vorige week voor een ontwerpbijeenkomst georganiseerd door Land & co over ommuurde tuinen , een heel mooi boekje met foto's en tekst over hoven, tuinen, lusthoven, ommuurde plekken, koolhoven, hier in de directe omgeving. Inspirerend.
Ikzelf was een paar dagen in Gent op een URBAL bijeenkomst, het niet-altijd-even-efficiënte-maar-wel-genoeglijke INTERREG programma. Ik leidde in en leidde een discussie over financial flows tussen stad en land en over de financiering van groene ontwikkeling.
Vorige week een vervolgbijeenkomst over Nationaal Landschap. Het gaat de goede kant op. Als de provincie wat meer zou communiceren over wat mogelijk is, wat mogelijk belemmerend zou kunnen zijn, dan zou het ´nee, tenzij.....´, van de LTO mogelijk omslaan in 'ja, mits ...'. Want de agrarische ondernemer wil terecht iets meer zekerheid dan afspraken op goed vertrouwen. Dat is te vaak beschaamd, wordt dan gezegd. Is natuurlijk ook wel eens een excuus-op-de-voorhand. En het gaat natuurlijk om onderhandelen.
Net naar een bijeenkomst geweest van een aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) dat zich gezamenlijk met Europese projecten wil inlaten. Plezierige mensen. Daar moet iets mee te ondernemen zijn.
En op de terugweg vanuit Zwolle nog een uurtje getennist in Welsum. In de zon. Het leven van een ZZP-er is zo gek nog niet.

11-03-2006

Met de uitslag van de verkiezingen, die weinig met lokale politiek van doen hadden - zie de uitslag in Voorst - ben ik tevreden. Het zou mensen aan het bestuur moeten brengen met meer begrip voor het feit dat meer in het landelijk gebied gebeurt dan alleen landbouw maar dat ook niet alles 'van slot' hoeft. Alleen hoop ik wel dat streeksupporters en zij die het cultureel erfgoed hooghouden, terug zullen komen.
Deze week ook bijdrage geleverd aan het uitwerken van het ontwikkelingsperspectief Noordoost Overijssel in projecten. Alleen had Marian T. dat moeten doen maar die is al te lang ziek. Bijkomen van de vervelende periode afgelopen jaar. Als je ziet wat een fusie aan negatieve energie kan opleveren. We praten er zo makkelijk over, maar wat een menselijke ellende.
Maandag voor het eerst in een situatie gekomen waarin je als adviseur uit je rol valt en je vanuit een te grote betrokkenheid je opstelt en je objectiviteit verliest. Het zijn situaties waarin je nog wel als adviseur wordt aangesproken maar als een procesbegeleider of gewoon als mens-met-een-mening opereert, de fout ingaat.
Een bijna IJsselhoeven-loze week, ook wel eens lekker. Hoewel, het boek moet deur uit en we blijken een goed voorbeeld voor velen: een aanvraag voor een excursie bij gelegenheid van het lustrumcongres van de Federatie van Welstand en een presentatie in een workshop/congres over ruimtelijke kwalteit in Overijssel. Nu ik her en der complimenten krijg over het IJsselhoevenboek van mensen die er verstand van hebben en die ik hoogacht, durf ik het zelf ook weer te bekijken en ervan te genieten.

05-03-2006

Gisteren hebben we het huidige fase van het project 'IJsselhoeven, schakelen en verbinden' afgesloten. Een stijlvolle, geanimeerde, druk bezochte bijeenkomst in de al even mooie en warme kerk van Terwolde.

de kerk van terwolde, pauze tijdens de bijeenkomst

Muziek van Evert Kluin en Annie Berenschot, het Hoventoonkoor, een feestelijke toespraak van Albert Corporaal, goede woorden van de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen, de bijdragen van de leden van de Stichting, die steeds meer in hun rol groeien, en nog veel meer. Het project heeft tot nu toe veel opgeleverd. Heel veel herkenning en betrokkenheid, een (bijna klaar) voorstel voor een groot vervolgproject dat vooral op uitvoering is gericht en een wonderschone cassette met 11 deeltjes over de IJsselhoeven als motor voor verandering. Koop die (zie www.ijsselhoeven.nl); het doosje is echt de moeite waard en is helemaal niet duur. Ik zeg er even bij, ik heb er geen commerciële belangen bij, want anders word ik weer beschuldigd van eigenbelang zoals LTO Noord blijkbaar denkt over mijn inzet voor 'IJsselvallei, nationaal landschap'.
Soms doen mensen dingen omdat ze het de moeite waard vinden. Dat kan, zelfs al verdienen ze hun brood met eerzaam projecten- en advieswerk.

01-03-2006

De mededeling van Pol in de Nieuwe Oogst van deze week dat de LTO niet meedoet aan de inzet (´een actie van enkele duistere figuren in opdracht van de provincie!´) om de IJsselvallei in het Nationaal Landschap Veluwe opgenomen te krijgen, is duidelijk. De kans om samen met de landbouw via een Nationaal Landschap tot perspectieven te komen die interessant zijn voor het hele gebied lijken alweer verkeken. Jammer. Boeren werken niet in een fabriek ergens achteraf maar ze bepalen de hele leefomgeving van het platteland. Ik geloof zo langzamerhand dat alleen in de IJsselvallei nog boeren, 'echte boeren', zijn die denken dat ze alleen op de wereld zijn. Dat ze dóór kunnen groeien en ruimte claimen, die ze zelf naar believen en ongehinderd kunnen inrichten. Straks bepalen die met zijn enkelen, wat er nog aan mogelijkheden zijn voor anderen die plezierig willen wonen, voor bedrijven die verbreden - "och dat is een aardigheidje voor watjes" -; er wonen mensen die een aantrekkelijk landschap willen, die aan cultuurhistorie doen, aan recreatie en meer mogelijkheden krijgen als ze de status Nationaal Landschap hebben.

28-02-2006

Uit een milieuvergunning: "In de aanvraag is tevens vermeld 10 duiven. In de brief van ….. (als reactie op onze beoordeling van het 2e concept aanvraag milieuvergunning) geeft de aanvrager aan dat er niet specifiek sprake is van het houden van duiven aangezien de duiven komen aanvliegen en ook weer verdwijnen. Er zijn gemiddeld 5 duiven aanwezig. Wat hier ook van zij, het systeem van de Wet milieubeheer houdt in dat sprake is van het houden van dieren indien deze binnen een inrichting (gedurende een bepaalde tijd) aanwezig zijn. De duiven worden daarom meegenomen in de beoordeling van de onderliggende aanvraag. (….) Voor duiven is nog geen ammoniakemissieplafond vastgesteld. Aangenomen wordt dat met het houden van 10 duiven gebleven wordt binnen het gecorrigeerde ammoniakemissieplafond (…)."
Ik ben normaal geen aanhanger van het afschaffen van regels maar dit wordt allemaal met droge ogen opgeschreven. Het levert in ieder geval werk. Arme duiven.

25-02-2006

Dacht even dat het de goede kant op zou gaan; het zou lukken om een brede gebiedsvertegenwoordiging achter het plan te krijgen om de grens van het Nationaal Landschap Veluwe gelijk te laten lopen met de IJssel - dus de IJsselvallei wordt een NL -. De gemeenten bleken positief nu Dekker heeft geaccepteerd dat het streekplan de basis vormt voor de ontwikkeling van de bevolkingsgroei. Nu trekken de lokale afdelingen van de LTO de melk op. Onduidelijk, belemmeringen. Ik moet daar begrip voor hebben maar ik heb er geen zin in. Er is geen nadeel en voor heel veel bedrijven en voor nog meer anderen (bewoners, zij die zich met recreatie, multifunctionele landbouw, cultuurhistorie bezighouden) biedt het alleen maar een voordeel. Ik baal ervan.
Een paar dagen en famille wezen langlaufen in Sauerland, met heel veel andere Nederlanders merkte ik. Maar het was heerlijk. Wel zag ik de hele tijd gebroken ledematen voor me iedere keer als we weer vielen en dat was vaak. Dat kwam omdat we snel dachten teveel vaart te hebben of als een onverwacht object in de loipe stond of lag. Dat was dan een al gevallen gezinslid. Het is allemaal goed gegaan, we hebben erg veel plezier gehad en Margreet & John hun hele mooie, nieuwe huis gezien.
In een bijeenkomst in Eefde, waar toch nog enkele mensen op af waren gekomen, hebben we een begin gemaakt met het doorgeven van de aanpak die we in het project IJsselhoeven hebben ontwikkeld, naar een ander gebied in de IJsselvallei. Het project was opgezet toentertijd als een estafette. Misschien lukt het in het zuidelijk deel van de IJsselvallei van Zutphen naar het zuiden. Druk gedacht over en bezig geweest met de nieuwe projecten voor IJsselhoeven. De opdracht is om van een project van redelijk bescheiden omvang, een project van forse omvang te maken. Want het is beter één groot project te formuleren dan om 10 kleine aanvragen te doen. We moeten er allemaal erg aan wennen.
Een nieuwe opdracht gekregen uit Twente, om na te gaan of een internationaal project op het gebied van demographic change - zeg maar het nadenken over hoe met de 'krimp' en een sterk veranderende bevolkingssamenstelling omgegaan moet worden. Een delicaat politiek thema maar een thema dat de komende jaren op de agenda zal komen. De recente CBS bevolkingsprognoses laten de veranderingen al duidelijk zien voor een aantal gebieden in het noorden en oosten. De aandacht voor bouwen in het landelijk gebied heeft haar hoogtepunt alweer bereikt, nu straks alle bevolkingstoename weer in de leeglopende steden moet worden gerealiseerd.
En de politiek? Die is weer even heel zichtbaar ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Vreemd zo'n democratisch proces. Nog vreemder is het als een land na zware buitenlandse druk een regering kiest en dat land daarna, omdat het verkeerd heeft gekozen, wordt gestraft door het inhouden van ondersteuning. Niet goed nagedacht in het buitenland.
Maandag komen de IJsselhoevenboekjes van de drukker. Spannend.

10-02-2006

De komende weken worden cruciaal voor de ontwikkeling van het landelijk gebied van Overijssel. Ik had het daar vanmiddag over met Bart Boom van de Kamer van Koophandel in Zwolle. Wat een dramatische uitspraak! Wat is aan de hand? Op dit moment wordt het meerjarenplan landelijk gebied voor de komende 6 jaar opgesteld. Het gaat gelden voor de periode 2007 - 2013 en dient als een onderbouwing voor de besteding van het investeringsbudget landelijk gebied, het ILG zoals dat wordt genoemd. Het dramatische zit 'm erin dat als je nu niet zorgt dat er aandacht voor iets is, het veel moeilijk wordt om daar later ruimte en geld voor te claimen.
Zoals gebruikelijk is de groene sector, landbouw, natuur en water uitstekend vertegenwoordigd. Hoewel het ministerie van LNV de Agenda voor een Vitaal platteland heeft opgesteld en nu uitvoert, komt van een evenwaardige plek voor leefbaarheid- en vitaliteitsprojecten nog weinig terecht. Andere Ministeries laten het helemaal afweten; dat geldt ook bij het ILG.
Op provinciaal niveau heeft dat zijn doorwerking. De economie voor het landelijk gebied staat gelijk aan Recreatie en Toerisme en nog wat gepruttel over VAB's, maar van een brede, meer integrale kijk op en aandacht voor het landelijk gebied is geen sprake. Want dan zou er ook aandacht moeten zijn voor versterken bedrijvigheid en ondernemerschap buiten de landbouw, innovatie, bedrijfsvestigingen op locaties die daarvoor geschikt zijn, nieuwe bedrijvigheid die er in het landelijk gebied of je wil of niet ontstaat, breedband en infrastructuur, voorzieningen, detailhandel, werkgelegenheid die met zorg en welzijn te maken heeft. En de lijst kun je nog uitbreiden.
Maar goed dat er tenminste vanuit het sociaal beleid aandacht is voor werkgelegenheid, kwaliteit van de leefomgeving, voorzieningen. Want anders zou het platteland alleen nog (moeizame) programma's voor het versterken van R&T kennen en blijven de andere sectoren in beleidsaandacht ver achter. Economie is blijkbaar alleen iets voor de stad en voor een paar 'pieken in de delta'.
Misschien komt het allemaal wel omdat we nog altijd te weinig weten van de economie van het landelijk gebied, wat die werkelijk voorstelt en waar die zich afspeelt. En we weten blijkbaar ook niet wat de taak is van de overheid in het landelijk gebied. Alleen maar ordenen? Of toch ook ontwikkelen?
Dus Kamer van Koophandel, SEACO, HX, bedrijvenkringen, ondernemersverenigingen, dorpsbelangen, de eenheid EMT van de Provincie, GS en statenleden, maak je ook druk voor een brede economische versterking van het landelijk gebied. Met aandacht voor kwaliteit!

03-02-2006

Een drukke week, met veel dynamiek.
Maandag de, bijna, laatste hand gelegd aan de IJsselhoevendocumentatie, samen met ontwerper Hendrix Grafische Vormgeving in Groningen, niet alleen broer maar ook bijzonder door de bijzondere kwaliteit. Zie wat een geweldig mooie boekjes het worden. IJsselhoeven in een doosje. Om trots op de zijn. Zijn we ook, vanuit de Stichting IJsselhoeven en ook vanuit HX. Ik aarzel altijd om HX te zeer te vermelden bij het werk dat ik doe voor de Stichting en ik beperk me ook in het gebruik van het logo. Lies is daar veel bedrevener in en we hebben het er vaker over hoe en wanneer het past.
Vier-03-sluiten we deze fase van het project af en presenteren we het boek: een cassette in 11 delen.
Dinsdag eerst 's morgens bij IJssellandschap de verschillende projecten in het programma Toegewijd Landschap met Jacqueline Reinders van DLG, coördinator van de ontwikkelingspool reconstructieprojecten, en Jaap Starkenburg, weer eens doorgenomen op doel, aanpak en omvang. Nu moet het zo gebeuren dat de provincie een dergelijk programma in een keer kan financieren. Want dat wil men: geld wegzetten, liefst in grotere brokken, met resultaatbeschrijving en een verantwoording achteraf. Dat wil men het liefst, maar de werkelijk is heel weerbarstig en IJssellandschap is al ruim een jaar bezig om dat gedaan te krijgen. Nu moet de kogel door de kerk. Waarschijnlijk lukt het nu.
Ondersteuning dus vanuit de ontwikkelpool. Ik had daar ook bij kunnen zitten als de offerte het had gehaald. Voor kerst had ik gehoord dat ik het niet was geworden, maar ik begreep later dat het daarbij niet om kwaliteit ging, maar omdat een ander bureau goedkoper had geboden. DLV heeft de opdracht gekregen en blijkbaar goed onder mijn prijs gezeten Ook onder dé prijs, dat is het tarief dat voor een dergelijke verantwoordelijke opdracht gevoeglijk geldt. Niet mooi.
Woensdag deelgenomen aan het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor Wesepe eo. Eindelijk wordt het dorpsontwikkelingsplan, de voorstellen van woonlandschappen, de voorstellen van oa HX/Equivalent in het plan landinrichting Olst-Wesepe, de inpassing van de omleiding van de N348, dat alles in één kaart verwerkt. Dat moet Plaatselijk Belang Wesepe, de ondernemersvereniging maar ook de gemeente goed doen. Als het nu ook maar met betrokkenheid van bewoners voortvarend, - maar niet te voortvarend - doorgaat.
Woensdagavond me opgeladen voor een andere interessante bijeenkomt. Ik schreef op 17 december al over onze inzet om de IJsselvallei als onderdeel van het Nationale Landschap Veluwe (wel herkenbaar natuurlijk) opgenomen te krijgen. Woensdag hadden we een bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging vanuit de IJsselvallei om te kijken of we meer belangen konden verenigen voor opname in het NL. Er was een zeer goede vertegenwoordiging uit het gebied: een mens of 25 onder wie de helft bestuursleden van LTO afdelingen en verder een paar gebiedspartijen. Het werd een flinke discussie over kansen, subsidies, onbetrouwbare overheid, belemmeringen, onzekerheid, wéér een maatregel, het gebied onder een stolp. Gaandeweg de avond toch ook en vooral, de bereidheid om er samen nog eens goed naar te kijken en de afspraak dat de LTO afdelingen zelf de balans opmaken. Onze inzet is om te zorgen dat een gevarieerde landbouw de basis is van een gebied waarin de kernkwaliteiten bijzonder zijn en dienen behouden te blijven. We gaan door in een breed verband!
Donderdagmorgen een workshop voor het uitwerkingsplan Dalmsholte. Ik was blij dat ik de vrijdag ervoor met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Lemelerveld samen met een groep boeren en andere bewoners van de Migaweg ten noordoosten van Lemelerveld bijeen had gezeten en in twee uur een paar wandelpaden/fietspaden heb kunnen intekenen. Dat is eens wat anders dat een proces van jaren soebatten, traineren, ruziemaken over een wandelmogelijkheid in Terwolde die er nog niet is. Wat is het geheim? Iemand van PB die zelf boer is? er moet voor iedereen een stukje winst inzitten en de zaak bespreekbaar maken/houden. De uitwerking van het gebiedsplan Dalsmholte groeit stukje bij beetje. Het blijft moeilijk om sociaal-ecomische maatregelen te benoemen voor een gebied met 1200 inwoners zonder een duidelijk oriëntatiepunt.
Daarna met Marrit Klompe op de provincie gepraat over de nieuwe projecten van IJsselhoeven. Onze 'ingehouden' aanpak voor het projectvoorstel 'slim onderhoud' was wat verkeerd gevallen, de aanvraag was te bescheiden. Ik zei al, men zoekt naar ambitieuze projecten die makkelijk te beheren zijn vanuit de provincie. We zitten dus nu met een probleem. Gelderland heeft een bescheiden opzet al goedgekeurd. Sommige gemeenten ook al. Dit weekend maar eens hard over nadenken hoe we dit oplossen. Eigenlijk is het dus een luxeprobleem. Van Zwolle, aan het einde van de middag door naar Hardenberg waar het ontwikkelingsperspectief Noordoost-Overijssel "Kwaliteiten verbinden" is vastgesteld en die middag nog gepresenteerd is aan een vertegenwoordiging van het gebied. Eindelijk vastgesteld. Er was nog een beetje aan gesleuteld, mn meer aandacht voor landgoederen en cijfers over het belang van recreatie en toerisme; arme Giel moest op zoek naar de absoluut ontoereikende cijfers over recreatie en toerisme. Wat wordt die sector slecht gemonitored. Door Piet Jansen bedankt voor onze inzet, Marian Tomasini en ik, en aan mij het verzoek de beste wensen van het hele gebied over te brengen aan de door griep gevelde Marian. Nu volgt de uitvoering en, helaas, men trekt de integraliteit die we in de thema's hadden beschreven, weer uit elkaar door in een sociale, economische en ruimtelijke workshops een uitvoeringsprogramma op te stellen. Had er ons maar bij gehouden. Dat staat garant voor verwarring en vernieuwing op een integrale manier.
's Avonds met Willem en Gerbrand doorgesproken hoe we als Y3 - het samenwerkingsverband van ons drieën - de opvolging van Tanja Knollema, die als coördinator van de VIJZ helaas weggaat, moeten regelen. Wat gaan we aanpakken. In ieder geval een doosje VIJZ maken vind ik.
Vanmorgen eerst bij Herman Arendsen geweest om weer even bij te praten over wat allemaal beweegt in de reconstructiecontreien. Veel, en er moet nog heel veel gebeuren, mn projecten, projecten, projecten. Ik heb aangegeven dat er in niet georganiseerd verband zoveel onbekend talent is dat met plannen loopt en te triggeren is. Ik merk dat aan de IJsselhoevenclub die uit het niets zich organiseert en zaken oppakt. En verder zal ik een voorstel schrijven over sociaal-economische effectrapportage. Want het is heel vreemd dat, nu we aan integrale gebiedsuitwerking doen, die wél via een MER of een SMB (Strategische Milieu Beoordeling) wordt ge-ante-evalueerd maar dat dat blijkbaar niet geldt voor sociale en economische effecten. Kortom een Duurzaamheids Impact Rapportage (DIR).
Nu is het vrijdagmiddag en ben ik moe, zeker nu ik het allemaal heb opgeschreven. Toch wel leuk, het is ook wel eens goed om iets meer te schrijven van de dagelijkse besognes. Ondertussen komt deze nog een offerteverzoek binnen, zijn we nog bij boekhandel Praamstra geweest die de IJsselhoevencassette graag wil verkopen, heeft Lies een prachtig boekje gemaakt voor Afke d'r merklappen en is er nog een leven thuis, met Woppie die bijna een brilletje op moest. Ook leuk.

29-01-2006

Welke termen hebben tegenwoordig al? De
yup

, de young urban professional is bekend; er is nu ook
yuce

, de young urban creative executive. De ouderen kunnen doorgaan voor
wop

-pies: well -to-do older people. Ik denk nog na over een term - in het Nederlands, want dat hoort tegenwoordig - voor de groep waar ik toe behoor. Wij waren de mensen die na enkele/veel jaren in de tropen terugkwamen en een 'Pronk-huis' kochten. Mensen die veel wat wat daar geleerd is, hier konden toepassen, maar dat niet zo mochten noemen want dat was verdacht. Die met hun idealen het niet altijd gehaald hebben.
Er is veel meer over te zeggen, maar of er een afkorting voor is?

20-01-2006

Aansluitend op het verhaal van gisteren. Voor ik er van beschuldigd wordt dat ik de verdorven jeugd niet wil aanpakken en een generatie naar de knoppen laat gaan, een paar opmerkingen. In plaats van de onsamenhangende en onaffe voorstellen voor straf en sanctie waar de items in het journaal om gingen, moet toch ook aandacht zijn voor zaken die je als oorzaak van ontsporing der jongeren zou kunnen aanmerken. Wat dacht u van
* De onbegrensde promotie van alle mogelijke hippe drankjes, die vrijelijk beschikbaar zijn.
* Het overaanbod aan kekke gadgets en de oproep om telkens nieuwe, nog modieuzere mobieltjes, cameraatjes, aan te schaffen.
* De opgefokte clip- en bling-scène waar steeds meer, zeer jongeren aan meedoen.
* Het voortdurende aanwijzen van weer een groep jongeren die niet deugt. Meestal buitenlanders. Stigmatiseren.
* De geweldige jeugdwerkeloosheid met name onder specifieke groepen, alweer buitenlanders.
* De agressie in het game aanbod en op de tv in het algemeen: jackass-achtige programma's.
* Het feit dat het bijna onmogelijk is om niet beroemd te worden al is het maar voor een paar minuten als je het aantal verkiezingen en afval-races bekijkt: overleven in een hotel van gevallen sterren, op temptation island, in de modellenwereld, in de wereld van de verlopen prostituees. Wat is het allemaal ranzig. Natuurlijk hoef je er niet naar te kijken, maar het zijn wel de rolmodellen.
Kortom voor je het alleen hebt over flinke oplossingen, moet je eens naar mogelijke oorzaken kijken en naar de partijen die er baat bij hebben dat drank, drugs en een flitsend leven ruim beschikbaar zijn.
Daarom erger ik me aan de flinke taal en de ad-hoc oplossingen waarmee de politiek blijkbaar telkens moeten scoren. Het moet van binnenuit komen, vanuit de voorbeelden van ons allemaal.

Nog even. Wat zou het toch heerlijk zijn. De omroepverenigingen maken geen programma's meer (of houden zich nog bezig met het sorteren van alle informatieaanbod). Twee goede publieke netten met enigzins een profiel, een minumum aan reclame - om nog wat extra inkomen te hebben - en de rest achter de decoder, echt commercieel. Alle tussenoplossingen die nu worden gebreid zijn schijn en werken niet. Aan de laatste verzuiling, die in de media, moet toch ook eens een einde kunnen komen.
Ophouden. Genoeg gepreekt. De media en ik ook.

19-01-2006

Het journaal vandaag. Iedereen heeft besloten het eens flink aan te pakken. Kansloze jongeren worden en masse in kazernes (de Lubbers-kampementen) tot normen en waarden gebracht, 'bestuursboetes' worden voortaan door stadwachten uitgedeeld aan mensen die vuilnis te vroeg buiten zetten, hondenpoep niet opruimen, door rood licht lopen. In Rotterdam, loopt een landelijke proef tegen overlast veroorzakende jongeren - wat het was weet ik al niet meer, er gebeurt zoveel in Rotterdam - en, tenslotte, het voorstel van Hoogervorst, jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer kopen. Soms bestaat het journaal uit allemaal justitiële zaken, nu rolt men over elkaar heen van flinkheid in de preventieve sfeer.
Trouwens, op het platteland is het beter wonen dan in de stad, alleen voor jongeren is het bestaan uitzichtloos. Arme jongeren. Goed dat ze Jelle als nieuw rolmodel hebben in een sport die overloopt van de alcohol.

06-01-2006

Iedere keer doet het me weer pijn te beseffen dat alle humanitaire en ontwikkelingsinspanningen in de wereld sinds 9-11 met het grootste gemak worden overgedragen aan militairen en zelfs aan private ondernemingen die daarvoor ingehuurd worden. Het gebeurt allemaal vanuit politiek-strategische, economische en andere oneigenlijke redenen, ingegeven door de belangen die te maken met de oorlog tegen het terrorisme. Waar blijven de protesten van ons allen die eerder betrokken waren ontwikkelingssamenwerking? We dachten toen nog dat je enige achtergrond, gevoel voor ....., opleiding, training moest hebben om elders in de wereld met ontwikkeling bezig te zijn.
Aanleiding is een bericht in de krant dat de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak afgeeft op de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken. "Vines stelt dat in Irak het leger en de veiligheidsdiensten aanmerkelijk beter zijn georganiseerd dan de ministeries. De bevelhebber zet vraagtekens bij de wijze waarop de ministeries de troepen steunen, betalen, bevoorraden en voorzien van water, munitie, reserveonderdelen en wapens''. Hallo, alle aandacht gaat toch uit naar de militaire operaties - en dat leidt alleen maar tot meer terrorisme - terwijl het politieke en bestuurlijke proces op een onnozele en ondeskundige manier begeleid wordt door (semi-)militaire adviseurs die denken dat democratie hetzelfde is als rustige verkiezingen. Wat heeft Bush c.s. in Irak toch over ons afgeroepen.
En nu moet er ook nog een Nederlands militair ontwikkelteam naar Afghanistan.

01-01-2006

Een heel goed nieuw jaar.