Overslaan en naar de inhoud gaan

HX etcetera

Andere (kleinere) projecten en dergelijke

Papegaai vloog over de IJssel

In oktober 2014 kwam het boek uit van Kader Abdolah 'Papegaai vloog over de IJssel'. Het verhaal van Abdolah (voormalig Iranees en schrijver van een aantal romans) speelt in Wilsum, Zalk, 's-Heerenbroek en Veecaten, waar een aantal asielzoekers wordt ondergebracht. Hun wederwaardigheden en contacten met de bewoners van die dorpen staan centraal.
Na een eerste verkenning met enkele vertegenwoordigers van drie dorpen waarbij het idee ontstond het boek theatraal te verwerken, is besloten het boek in een samengesteld beeld te 'verbeelden'. Dat wordt een bed - als symbool voor migratie, vluchteling, gastvrijheid, opgesteld in de uiterwaarden. En daarop de papegaai van Kader Abdullah.

Projectaanvraag subsidie 'Vrieze's erfgoed'

In opdracht van Cultuurland Advies, verzorgde HX het opstellen van de subsidieaanvraag voor de renovatie van de molenaarswoning op Vrieze's erfgoed in Wapenveld.

Inleiding Trots op het Dorp

Voor de Dorpendag van de Meierij hield Gerard Hendrix oktober 2011 een inleiding over 'Trots op het Dorp'.

Onderzoek Kulturhusen

Gerard Hendrix voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden om 'Kulturhusen' in de Kop ook in te zetten voor economische doeleinden; in opdracht van de KvK, Stimuland en Variya.

Projectaanvraag Van Meurspark

In opdracht van Cultuurland Advies stelt HX de projectaanvraag op voor de herinrichting van het Van Meurspark in Heerde.

Versterken deskundigheid Stimuland

Stimuland, een sterke partij als het gaat om de ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel, krijgt steeds meer te maken met integrale gebiedsontwikkeling. HX begeleidt de expertiseopbouw op dat gebied bij de organisatie.

Artikel De waarden van Burgerinitiatieven

Voor een bundel over burgerinitiatieven schreef Gerard Hendrix een essay over het belang ervan. Het komt in een boek 'Alledaagse democratie', uitgegeven door het Ministerie van BZK.

Evaluatie Toegewijd Landschap

HX schrijft de evaluatie van het projectprogramma Toegewijd Landschap dat Stichting IJssellandschap heeft uitgevoerd.

Een overzicht van HX projecten van 2000 - 2008

HX is gestart in 2000. Hieronder een overzicht van alle projecten die HX heeft uitgevoerd vanaf de start van HX tot in 2008. De projecten vanaf 2008 zijn afzonderlijk beschreven

'Selectie van erfgoed; de biografie van het landschap 2.0'

In augustus 2012 studeerde Gerard Hendrix af aan de VU Amsterdam bij de Masteropleiding Erfgoedstudies. De scriptie had als onderwerp, de biografie van het landschap, een erfgoedbenadering die het landschap beschrijft als een product van fysische en maatschappelijke processen. De landschapsbiografie maakt gebruik van wetenschappelijk kennis en van die van bewoners met hun verhalen en verbeeldingen. Bij het project IJsselID is op grond van deze inzichten verder gegaan.