Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken in het landelijk gebied

Het platteland nu, anno 2015

HX houdt zich bezig met het landelijk gebied. Met wonen, werken en recreëren en alles wat daarbij hoort: voorzieningen, cultuur, participatie, veiligheid, kortom met de zaken van het leven.
Het platteland verandert. Dat doet het altijd maar de oorzaken zijn steeds anders. Het platteland heeft te maken met een demografische crisis (krimp, veroudering), met een financiële crises minder woningbouw, voorzieningen die dreigen om te vallen) met een agrarische revolutie. De superheffing is voorbij, de bedrijven breiden als nooit te voren uit. Het is in het landschap te zien.
Daar komt bij dat de overheid een stapje terug doet en de mensen moeten participeren. Meepraten en meedoen.

HX doet

HX houdt zich met die ontwikkelingen bezig. Het bureau geeft advies aan overheden (provincie, regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten) en bedrijven & organisaties over de ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarvoor voert het bureau projecten uit. Die bestaan uit studie en onderzoek, praten en overleggen, schrijven en soms gewoon, dat wat is vastgesteld, uitvoeren.
Bij al die projecten gaat het er om initiatieven op te pakken die voor inkomen zorgen, voor een aantrekkelijke omgeving, voor een gelukkig leven. Dat gebeurt altijd samen met mensen die het aangaat, vaak als verbinder tussen bewoners en overheid. HX verstaat de taal van beiden.

Het kan gaan om concrete projecten en alles wat daarbij hoort zoals projectbeschrijving, zoeken van financiering, uitvoering, tot abstractere beleidsondersteuning.
En steeds op het gebied van de ruimte, erfgoed, cultuur en leefbaarheid.

HX als bureau

HX is Gerard Hendrix. Inzetbaar voor HX  is ook Lies Holstein.

Gerard Hendrix
Sociaal geograaf met (internationale) werkervaring in plattelandsontwikkeling, training en voorlichting, procesbegeleiding. Gewerkt in Malawi, Noord Jemen en Ghana gedurende 6 jaar; daarna in Nederland. In het Hoger Onderwijs, Hogeschool Larenstein, als docent, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker en manager. Sinds januari 2000 HX. In 2012/2013 Master Erfgoedstudies.
Altijd op zoek naar het nieuwe. Stimuleert en maakt enthousiast. Heeft snel een breed overzicht en kan dat overbrengen. Is betrokken op mensen.

Lies Holstein
Ruimtelijke analyse en ruimtelijke kwaliteit. Sociaal geograaf. Heeft inzicht in bestuurlijke processen, graaft diep en onderzoekt, werkt (ver-)beeldend, zoekt naar ruimtelijke structuur. Gewerkt in vrouwenwerk in Jemen. Wethouder VROM gemeente Voorst, kunstenaar met kennis van landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, beeldende kunst, fotograferen. Sinds januari 2002 HX

Trefwoorden

Op het visitekaartje van HX staan vier begrippen, trefwoorden. Het gaat bij HX om

  • Ruraal, het platteland, het landelijk gebied, met dorpen, buurten, natuur- en cultuurlandschap
  • Regio: HX 'kijkt' vanuit het gebied
  • Project. Vaak is het nodig zaken projectmatig te organiseren maar …
  • Proces: het proces is belangrijk, zeker als het er om gaat mensen mee te krijgen. 

Kortom, HX maakt er altijd wat anders en moois van. HX hoeft niet veel te verdienen, als het maar om de goede zaken gaat op een goede manier. En als we met plezier het werk kunnen doen.

Actuele HX projecten: