Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken in het landelijk gebied

Het platteland nu, anno 2021

HX houdt zich bezig met het landelijk gebied. Met wonen, werken en recreëren en alles wat daarbij hoort: voorzieningen, cultuur, participatie, veiligheid, kortom met de zaken van het leven.

Het platteland heeft weer een volle agenda. Denk maar eens aan de vraag naar duurzame energie. Windmolens en zonneparken. Of de bouw van distributiecentra en datacentra. Het neemt allemaal heel veel plek in. Ook de klimaatopgave vraagt om extra ruimte voor bijvoorbeeld de opslag van water. Duurzame en minder duurzame landbouw hebben ook meer hectares nodig. Woningbouw, nog zo’n ruimtevrager. De stad is volgebouwd en er moeten nog miljoenen woningen bijkomen. De stad is ook te duur geworden om te wonen en de coronacrisis heeft laten zien dat je voor het werk vaak evengoed ergens in het groen kunt wonen. Ook daarom blijft natuurontwikkeling belangrijk.
Het platteland moet het allemaal opvangen want, anders dan in de stad, is het makkelijk om de ruimte anders te gaan gebruiken. Open vlaktes zijn snel bouwrijp te maken. En er zijn ook altijd wel eigenaren die de grond aan de meestbiedende willen verkopen. Aan handelaren in duurzame energie, aan beleggers of voor de bouw van grote datacentra.
Meestal wordt de verkoper er alleen beter van, soms heeft de omgeving er ook wat aan. Want op het platteland wordt ook gewoond. Niet alleen in dorpen maar ook daarbuiten. Overal staan huizen, vaak boerderijen, oude boerderijen. Dat zijn de eigenlijk de belangrijkste stoffering van het landschap. Ze zijn meestal streekeigen en vertellen de verhalen van het agrarische verleden.

HX doet

HX houdt zich met die ontwikkelingen bezig. Via studie en projecten. Daarbij gaat het er om initiatieven op te pakken die voor inkomen zorgen, voor een aantrekkelijke omgeving, voor een gelukkig leven. Dat gebeurt altijd samen met mensen die het aangaat, vaak als verbinder tussen bewoners en overheid. HX verstaat de taal van beiden.
Het kan gaan om concrete projecten en alles wat daarbij hoort zoals projectbeschrijving, zoeken van financiering, uitvoering.

En steeds op het gebied van de ruimte, erfgoed, cultuur en leefbaarheid. Altijd op zoek naar het nieuwe. HX stimuleert en maakt enthousiast. Heeft snel een breed overzicht en kan dat overbrengen. Is betrokken bij mensen.

HX
is Gerard Hendrix. Inzetbaar voor HX is ook Lies Holstein.

Gerard Hendrix
Sociaal geograaf met (internationale) werkervaring in plattelandsontwikkeling, training en voorlichting, procesbegeleiding. In 2012/2013 bovendien nog afgestudeerd als Master Erfgoedstudies.
Gewerkt in Malawi, Noord Jemen en Ghana gedurende 6 jaar. Daarna in Nederland. In het Hoger Onderwijs, Hogeschool Larenstein, als docent, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker en manager.
Van 2000 - 2020 was HX een VoF. Nu is HX freelancer en/of vrijwilliger.

Lies Holstein
Ruimtelijke analyse en ruimtelijke kwaliteit. Sociaal geograaf. Heeft inzicht in bestuurlijke processen, graaft diep en onderzoekt, werkt (ver-)beeldend, zoekt naar ruimtelijke structuur. Gewerkt in vrouwenwerk in Jemen. Wethouder VROM gemeente Voorst, kunstenaar met kennis van landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, beeldende kunst, fotograferen. Van 2002 - 2020 HX

Trefwoorden

Op het visitekaartje van HX staan vier begrippen, trefwoorden. Het gaat bij HX om

  • Ruraal, het platteland, het landelijk gebied, met dorpen, buurten, natuur- en cultuurlandschap
  • Regio: HX 'kijkt' vanuit het gebied
  • Project. Vaak is het nodig zaken projectmatig te organiseren maar …
  • Proces: het proces is belangrijk, zeker als het er om gaat mensen mee te krijgen.

Kortom, HX maakt er altijd wat anders en moois van. HX hoeft niet veel te verdienen, als het maar om de goede zaken gaat op een goede manier. En als we met plezier het werk kunnen doen.

Actuele HX projecten: