Overslaan en naar de inhoud gaan

afgesloten project

IJsselID en landschapsbiografie

Behoud van boerderijen, waar Stichting IJsselhoeven zich voor inzet, is niet beperkt tot de boerderij zelf maar heeft alles te maken met het gebied als geheel. Vanuit die opstelling heeft HX zich ingezet voor projecten in de IJsselvallei die te maken hebben met culturele planologie, ruimtelijke kwaliteit en gebiedsontwikkeling in het algemeen. Via het project KIJK en een boekje over de Identiteitsfabriek IJsselvallei, kwam IJsselID tot stand. Onderdelen van het project waren erfgoed, cultuur(participatie) en ruimtelijke kwaliteit. Begin 2013 is IJsselID in uitvoering gegaan. HX was projectleider (samen met Jan Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies). Het project werd organisatorisch ondergebracht bij Stichting IJsselhoeven.

IJsselID is als project in 2015 afgesloten maar de aandacht voor de IJssel, als de mooiste rivier van Nederland, gaat door. De website blijft in de lucht en zoveel mogelijk actueel. HX onderzoekt de wenselijkheid om een IJssel-platform op te richten waar initiatieven in het IJsselgebied elkaar tegenkomen. Gerard Hendrix schrijft mee aan een boekje over de IJssel.
Een van de onderdelen van IJsselID was de publicatie Bewoners en Beleid. Daar is daarna een biografiecongres aan gewijd. Ook leidde dat tot een Community of Practice Landschapsbiografie, die overigens per 4 november 2016 is beëindigd.

Actuele HX projecten: