Overslaan en naar de inhoud gaan

afgesloten project

Pontje Kijk in de Vegt

Het project Pontje KIjk in de Vegt heeft uit drie onderdelen bestaan.

Samen met Wytze Kuijper (ZOOOW!) onderzoekt HX de haalbaarheid van een pontje (voetgangers en fietsen) ter hoogte van de plek waar het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht samenstromen.

Na het door HX en ZOOOW! uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, zoekt Gerard Hendrix naar mensen en organisaties die het pontje over het Zwarte Water in de vaart zouden willen brengen en - nog belangrijker - houden. Dat gaat vooraf aan de beslissing over de technische realisatie.

Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek voor het pontje Kijk in de Vegt heeft HX (met ZOOOW!) opdracht gekregen een pilot voor een dergelijke verbinding te realiseren. Twee weken in de zomer gaat het pontje varen. Uiteindelijk is het niet gelukt om de pilot te realiseren.

Actuele HX projecten: