Overslaan en naar de inhoud gaan

afgesloten project

Werken voor Stichting IJsselhoeven

HX is vanaf het begin, vanaf 2003, betrokken bij Stichting IJsselhoeven. De activiteiten van de stichting begonnen met een project 'IJsselhoeven, schakelen en Verbinden', dat een basis legde voor zowel de betrokkenheid van bewoners als voor de kennis van het fenomeen IJsselhoeven, een begrip dat vanaf het begin bedoeld was voor de T-hoeves, de markante rivierboerderijen in de IJsselvallei. Het project was beperkt tot een paar gebieden aan de westkant van de IJssel. Gerard Hendrix was projectleider vanaf de start van het project.

Na de afsluiting van het succesvolle project 'IJsselhoeven, schakelen en verbinden', is de stichting verder gegaan met de ontwikkeling van een nieuw, veel ambitieuzer project. 'Werken aan IJsselhoeven'. Daarvoor was eind 2006 alle financiering rond. Het project ging van start in een groter gebied dan in de eerste IJsselhoeven-fase, namelijk aan de west- en oostkant van de IJssel, tussen Voorst/Deventer en Hattem/Herxen. HX is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project en voor een paar deelprojecten. Het project is eind 2009 afgesloten.

Het verzoek aan de Stichting IJsselhoeven om een project te ontwikkelen op het gebied van Culturele Planologie, dat zowel in Gelderland als Overijssel haar beslag moest krijgen, heeft het project KIJK opgeleverd. HX voerde samen met Jan Olaf Tjabringa, Cultuurland advies, het project uit. Het project zette in op het verkennen van de Identiteit van het gebied en was betrokken de uitwerking van plannen voor landbouwontwikkelingsgebieden en de planontwikkeling voor de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Het project heeft het zgn KIJK-boekje opgeleverd.

Vanaf 2012 was HX projectleider voor de initiatieven in het zuidelijk deel van de IJsselvallei. Dat heeft tot nu toe onder andere geresulteerd in een paar theateruitvoeringen, projecten op het gebied van groen en erven. Een van de theateruitvoeringen was Ode aan 't Halfvasten, een boerderij in Cortenoever die voor Ruimte voor de Rivier moest worden gesloopt; film en theater. Zie hier

Werken voor een club als Stichting IJsselhoeven is dankbaar werk. Je krijgt er energie van en daaruit ontstaan telkens nieuwe initiatieven en projecten. Dat zou iedereen moeten meemaken en meekrijgen.

Actuele HX projecten: